Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DASSELTA (DESLORATADINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DASSELTA (DESLORATADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX27 AERIUS (DESLORATADINE) Drank, Smelttablet
R06AX27 DASSELTA (DESLORATADINE) Tablet
R06AX27 DESLORATADINE Drank, Tablet
R06AX27 NEOCLARITYN (DESLORATADINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Boer, J., Ederveen, E., Grundmark, B. Desloratadine and depression, a drug safety signal based on worldwide spontaneous reporting of side effects Upsala Journal of Medical Ssciences 2018 123(3):174-178
2 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Desloratadine and abnormal behaviour 2015
2 Desloratadine and increased appetite 2011
3 Loratadine, desloratadine and convulsions 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


DESLORATADINE

Aantal meldingen 1.569
Ernstig 171
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
451
(29%)
1.117
(71%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 214
ademstilstand : 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 8
beklemming keel : 5
bloedneus : 21
bronchospasme : 6
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 2
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 6
hik : 2
hoesten : 26
hyperventilatie : 6
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 5
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 73
kortademigheid bij inspanning : 3
longfibrose : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 2
neusklachten : 3
neusverstopping : 5
niezen : 3
onregelmatige ademhaling : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 8
perforatie neus-tussenschot : 1
piepen : 3
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 8
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
tonsillaire hypertrofie : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinofilie : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 57
aderaandoening handen en voeten : 1
bekkenvene trombose : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 9
fenomeen van Raynaud : 5
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 4
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 7
overmatig blozen : 2
perifere veneuze ziekte : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 2
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 6
endocriene stoornis : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
struma : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 111
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
hartaandoening : 2
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 68
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 9
ontsteking hartzakje : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 9
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 348
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 4
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 24
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 5
dermatitis psoriasiformis : 1
dikker worden van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 11
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 3
galbulten : 22
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 20
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 35
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 6
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 5
huidzwelling : 1
Jeuk : 54
jeukende huiduitslag : 16
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 8
nagelafwijking : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 25
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 6
roodheid : 16
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 3
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 37
anafylactische reactie : 8
anafylactische shock : 4
overgevoeligheid : 22
Reaction to excipient : 2
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 34
blaasontsteking : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
faryngitis : 2
griep : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 5
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale herpes : 1
otitis media acuut : 1
pustuleuze rash : 4
schimmelinfectie : 1
stafylokokken-infectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
Intoxicaties en letsels : 8
accidentele blootstelling aan product : 1
hersencontusie : 1
huidwond : 1
postprocedurebloeding : 1
ruptuur pees : 1
traumatische intracraniale bloeding : 1
val : 2
Lever en galwegen : 15
afwijkende leverfunctie : 4
galstenen : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 2
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 428
aandoening maag-darmstelsel : 6
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 5
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 4
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 8
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 34
branderige tong : 3
buikklachten : 15
buikpijn : 33
caries tanden : 4
colitis microscopisch : 1
diarree : 45
droge mond : 32
dumping syndroom : 1
eosinofiele colitis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gezwollen tong : 10
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
Intestinal pseudo-obstruction : 1
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 2
lipzwelling : 2
maagaandoening : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 6
misselijkheid : 90
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 15
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 8
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de huig : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 10
oraal ongemak : 2
orale lichen planus : 3
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 14
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slikken pijnlijk : 1
tanden bros : 2
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 4
tongbewegingsafwijking : 1
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 4
trombose arteria mesenterica : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
ziekte van Crohn : 1
ziekten na tandheelkundige ingreep : 1
zuurbranden : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 4
borstkanker : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
maligne melanoom : 1
slokdarmadenocarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 54
aandoening urinelozing : 3
Acute kidney injury : 2
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 3
Fanconi-syndroom verworven : 1
incontinentie : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierkoliek : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 6
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 100
cornea-opaciteit : 1
droog oog : 7
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 5
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 3
oculaire myasthenie : 1
ongemak in het oog : 3
oogaandoening : 2
oogirritatie : 5
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 4
oogpijn : 11
oogzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
periorbitale zwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 5
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
tijdelijke blindheid : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 22
Oor en evenwichtsorgaan : 27
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 5
evenwichtsaandoening : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 10
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 21
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 17
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 278
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 9
abnormale dromen : 11
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 17
angst : 10
Apathisch : 4
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 14
depressieve stemming : 16
dissociatie : 2
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 1
extreme slaperigheid : 1
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 2
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 12
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
katatonie : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 4
manie : 2
nachtmerrie : 15
onrust : 8
onverschillig : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 4
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 20
Separation anxiety disorder : 1
slaapstoornis : 9
slapeloosheid : 41
sociaal vermijdingsgedrag : 1
somnabulisme : 1
spanning : 1
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 2
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 5
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 9
Vijandigheid : 1
waandenkbeelden : 1
waanwaarneming : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 11
zenuwachtigheid : 7
Sociale omstandigheden : 1
menopauze : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 191
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 27
gewrichtsstijfheid : 2
kaakaandoening : 1
kaakklem : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 3
ligamentafwijking : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 14
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 10
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 1
Spierpijn : 62
spierspasmen : 21
spierzwakte : 13
tenosynovitis : 1
tussenwervelschijf protrusie : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 71
bloed glucose abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 17
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
sperma analyse abnormaal : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 645
dorst : 4
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 13
geneesmiddelinteractie : 18
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 8
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 4
gevoelloosheid van de plaats van toediening : 1
gezichtszwelling : 6
gezwel op de injectieplaats : 1
glazige ogen : 1
griepachtige verschijnselen : 8
hartdood : 1
het heet hebben : 7
het koud hebben : 6
hoge koorts : 3
honger : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
huilen : 3
injectieplaatshematoom : 4
injectieplaatsrash : 3
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 6
injectieplaatswarmte : 20
jeuk op de injectieplaats : 10
koorts : 30
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 13
loopstoornis : 4
malaise : 21
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 12
ongemak op injectieplaats : 3
ontsteking op de injectieplaats : 39
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 83
perifeer oedeem : 12
perifere zwelling : 5
pijn : 11
pijn in de borstkas : 16
pijn op de injectieplaats : 28
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 26
slijmvliesdroogheid : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 8
verminderde werkzaamheid : 6
vermoeidheid : 106
verslechtering van de aandoening : 14
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 9
zwelling op implantatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 21
Voeding en stofwisseling : 54
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar voedsel : 2
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 10
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 2
verminderde eetlust : 17
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 46
aandoening van vulva : 3
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 3
impotentie : 6
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
prostaatontsteking : 2
samentrekking van de baarmoeder : 1
seksuele stoornis : 1
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 4
vulvovaginaal branderig gevoel : 3
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 521
aandachtstoornis : 13
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 3
anesthesie : 1
aura : 1
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsarmoede : 2
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 5
branderige slijmvliezen : 3
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 83
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 7
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 15
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 4
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 4
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 139
hypersomnie : 2
Idiopathic intracranial hypertension : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 10
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 7
overmatige gevoeligheid : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 5
presyncope : 6
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
radiculopathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 6
sedatie : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 46
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 8
spanningshoofdpijn : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 22
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 4
tongbeet : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 22
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESLORATADINE

Aantal meldingen 6.043
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.600
(60%)
2.181
(36%)
262
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
74
(1%)
1.353
(22%)
691
(11%)
3.861
(64%)
64
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 667
Bloed- en lymfestelsel : 84
Bloedvaten : 169
Chirurgische en medische verrichtingen : 17
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 3
Hart : 479
Huid- en onderhuid : 1.085
Immuunsysteem : 215
Infecties en parasitaire aandoeningen : 145
Intoxicaties en letsels : 532
Lever en galwegen : 118
Maag-darmstelsel : 1.213
Neoplasmata : 17
Nier en urinewegen : 110
Oog : 220
Oor en evenwichtsorgaan : 130
Product aanlegenheden : 162
Psychisch : 757
Sociale omstandigheden : 19
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 281
Testuitslagen en onderzoeken : 368
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.605
Voeding en stofwisseling : 125
Voortplantingsstelsel en borsten : 80
Zenuwstelsel : 1.661
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen