Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEFLAZACORT

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DEFLAZACORT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB13 DEFLAZACORT Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


DEFLAZACORT

Aantal meldingen 0
Ernstig 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEFLAZACORT

Aantal meldingen 5.144
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.231
(24%)
2.124
(41%)
1.789
(35%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
4
(0%)
3.268
(64%)
936
(18%)
936
(18%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 288
Bloed- en lymfestelsel : 52
Bloedvaten : 142
Chirurgische en medische verrichtingen : 92
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 151
Hart : 111
Huid- en onderhuid : 847
Immuunsysteem : 80
Infecties en parasitaire aandoeningen : 694
Intoxicaties en letsels : 869
Lever en galwegen : 34
Maag-darmstelsel : 834
Neoplasmata : 34
Nier en urinewegen : 162
Oog : 155
Oor en evenwichtsorgaan : 43
Product aanlegenheden : 46
Psychisch : 631
Sociale omstandigheden : 25
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 420
Testuitslagen en onderzoeken : 723
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.060
Voeding en stofwisseling : 338
Voortplantingsstelsel en borsten : 45
Zenuwstelsel : 460
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H02AB01 BETAMETHASON Tablet
2 H02AB01 CELESTONE (BETAMETHASON) Suspensie voor injectie
3 H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
4 H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectievloeistof
5 H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectievloeistof
6 H02AB04 METHYLPREDNISOLON Capsule, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet
7 H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus
8 H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Poeder injectievloeistof
9 H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Tablet
10 H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
11 H02AB07 PREDNISON Tablet
12 H02AB08 KENACORT-A (TRIAMCINOLONACETONIDE) Suspensie voor injectie
13 H02AB08 TRIAMCINOLON Tablet
14 H02AB08 TRIAMCINOLONACETONIDE Injectie
15 H02AB08 TRISPAN (TRIAMCINOLONHEXACETONIDE) Suspensie voor injectie
16 H02AB09 ACECORT (HYDROCORTISON) Tablet
17 H02AB09 ALKINDI (HYDROCORTISON) Zakje (granulaat)
18 H02AB09 EFMODY (HYDROCORTISON) Capsule met gereguleerde afgifte
19 H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet, Vaginale zetpil, Zetpil
20 H02AB09 PLENADREN (HYDROCORTISON) Tablet met gereguleerde afgifte
21 H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Poeder injectievloeistof
22 H02AB10 CORTISON Tablet