Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectievloeistof
H02AB04 METHYLPREDNISOLON Injectie/infuus
H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 173
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
60
(35%)
113
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
bloedneus : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
hik : 4
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
lipoïdpneumonie : 1
longbloeding : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
Normocytic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 12
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 4
perifere arterie trombose : 1
vaatpijn : 1
Hart : 22
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart- en longfalen : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 41
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dunne huid : 2
galbulten : 4
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidhypopigmentatie : 2
huiduitslag : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
roodheid : 10
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18
borstontsteking : 1
Candida-infectie : 1
Escherichia-infectie : 1
faryngitis : 1
gewrichtstuberculose : 1
hepatitis C : 1
hepatitis-E : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie bij verminderde weerstand : 3
longontsteking : 1
orale candida infectie : 1
sepsis : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
tuberculose : 2
virale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruptuur pees : 1
val : 1
Lever en galwegen : 6
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 43
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 5
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 4
ontsteking mondholte : 2
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandvlees aandoening : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
metastase : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 1
vaker urineren : 2
Oog : 15
bijziendheid : 1
glasvochtloslating : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 4
staar : 3
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 30
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 8
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
artrose : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
pijnlijk stuitje : 2
Problemen ledemaat : 3
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bacterietest positief : 1
bloeddruk verhoogd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 42
cyste : 1
geneesmiddelinteractie : 5
het koud hebben : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 2
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 8
weefselschade op injectieplaats : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
vetzucht : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
penisaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 94
beroerte (CVA) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
cauda equina syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 22
hypersomnie : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
monoparese : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 3
perifere motorische neuropathie : 1
presyncope : 2
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaperigheid : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 24
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 40.294
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.731
(54%)
15.594
(39%)
2.969
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
236
(1%)
13.800
(34%)
12.761
(32%)
12.966
(32%)
531
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.682
Bloed- en lymfestelsel : 2.187
Bloedvaten : 3.192
Chirurgische en medische verrichtingen : 251
Congenitale en genetische afwijkingen : 125
Endocrien syteem : 603
Hart : 2.146
Huid- en onderhuid : 6.412
Immuunsysteem : 3.157
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.600
Intoxicaties en letsels : 3.537
Lever en galwegen : 1.075
Maag-darmstelsel : 6.759
Neoplasmata : 865
Nier en urinewegen : 1.636
Oog : 1.404
Oor en evenwichtsorgaan : 339
Product aanlegenheden : 323
Psychisch : 3.179
Sociale omstandigheden : 165
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.547
Testuitslagen en onderzoeken : 4.180
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.936
Voeding en stofwisseling : 3.148
Voortplantingsstelsel en borsten : 339
Zenuwstelsel : 7.040
Zwangerschap en perinatale periode : 248
Vergelijkbare geneesmiddelen