Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DEPTROPINE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEPTROPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX16 DEPTROPINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


DEPTROPINE

Aantal meldingen 75
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
35
(47%)
39
(52%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 15
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 6
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
rode huiduitslag : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
Candida-infectie : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
sepsis : 1
Maag-darmstelsel : 24
braken : 2
buikpijn : 5
diarree : 4
droge mond : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
tandverkleuring : 6
tongverkleuring : 3
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 5
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogaandoening : 1
pupil vernauwing : 1
Psychisch : 23
agressie : 4
angst : 1
depressie : 2
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 4
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 3
koorts : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstvergroting : 1
Zenuwstelsel : 9
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
slaperigheid : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEPTROPINE

Aantal meldingen 106
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30
(28%)
37
(35%)
39
(37%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Europa
106
(100%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8
Bloedvaten : 2
Hart : 2
Huid- en onderhuid : 16
Maag-darmstelsel : 15
Nier en urinewegen : 2
Oog : 12
Psychisch : 47
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Zenuwstelsel : 18
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen