Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DERMACURE (MICONAZOL)

Creme

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DERMACURE (MICONAZOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01AC02 ANTISCHIMMELCREME HTP (MICONAZOL) Creme
D01AC02 ANTISCHIMMELPOEDER HTP (MICONAZOL) Strooipoeder
D01AC02 BOOTS PHARMACEUTICALS (MICONAZOL) Creme, Strooipoeder
D01AC02 DAKTARIN (MICONAZOL) Creme, Oplossing, Strooipoeder
D01AC02 DERMACURE (MICONAZOL) Creme
D01AC02 LIVSANE (MICONAZOL) Creme
D01AC02 MICONAZOL Creme, Zalf

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Miconazol en ontregeling van antistolling 2001
2 Topical imidazole derivates and drug interactions 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


MICONAZOL

Aantal meldingen 159
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
59
(37%)
100
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
kortademigheid : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
perifere arterie trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 137
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 8
contact eczeem : 6
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 5
eczeem : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 2
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 8
huiduitslag met blaasjes : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 2
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 6
nagelafwijking : 4
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 8
onychalgie : 1
plaque op huid : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 7
roodheid : 16
toename huidpigment : 2
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
erysipelas : 1
infectie : 1
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 12
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 2
lipzwelling : 2
misselijkheid : 3
orale mucosa eruptie : 1
tongontsteking : 1
Nier en urinewegen : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 2
exfoliatie van ooglid : 1
ooglid uitslag : 1
Psychisch : 4
Defiant behaviour : 1
depressieve stemming : 1
rusteloosheid : 1
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 2
peesontsteking : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 12
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50
acne op toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 5
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 4
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 1
koorts : 3
malaise : 3
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
pruritus op de toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 3
ulcer op de toedieningsplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
cervixaandoening : 1
penisaandoening : 1
peniszwelling : 1
vaginale bloeding : 2
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 3
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 19
brandende-voetensyndroom : 1
branderig gevoel : 5
duizeligheid : 4
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 2
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
presyncope : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MICONAZOL

Aantal meldingen 13.796
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.144
(88%)
1.343
(10%)
309
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
49
(0%)
10.334
(75%)
1.248
(9%)
1.970
(14%)
195
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 248
Bloed- en lymfestelsel : 83
Bloedvaten : 209
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 4
Hart : 104
Huid- en onderhuid : 2.137
Immuunsysteem : 322
Infecties en parasitaire aandoeningen : 471
Intoxicaties en letsels : 847
Lever en galwegen : 30
Maag-darmstelsel : 1.195
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 230
Oog : 89
Oor en evenwichtsorgaan : 25
Product aanlegenheden : 130
Psychisch : 195
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 209
Testuitslagen en onderzoeken : 614
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.725
Voeding en stofwisseling : 71
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.929
Zenuwstelsel : 767
Zwangerschap en perinatale periode : 49
Vergelijkbare geneesmiddelen