Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DOXAZOSINE

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOXAZOSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C02CA04 CARDURA XL (DOXAZOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
C02CA04 DOXAZOSINE Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 17-8-2022.


DOXAZOSINE

Aantal meldingen 219
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
92
(42%)
127
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
astma : 1
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 8
kortademigheid : 17
loopneus : 2
neusverstopping : 4
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 7
overmatig blozen : 2
slechte perifere circulatie : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 25
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 12
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 42
angio-oedeem : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 5
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 5
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 2
bronchitis : 2
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 3
hersencontusie : 1
val : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 50
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 3
droge mond : 7
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipoedeem : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandverlies : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verandering in de stoelgang : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 30
blaasaandoening : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
urine-incontinentie : 18
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
Oog : 13
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
ongemak in het oog : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 1
Psychisch : 25
abnormale dromen : 2
angst : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapaanvallen : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 4
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 19
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 6
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 55
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
vermoeidheid : 14
zich dronken voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
bekkenbodempijn : 1
impotentie : 3
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 88
autonoom zenuwstelsel stoornis : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
dromerige toestand : 1
duizeligheid : 24
dysstasie : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 4
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 15
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
presyncope : 3
slaperigheid : 6
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 7
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toxische neuropathie : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOXAZOSINE

Aantal meldingen 12.439
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.329
(35%)
7.448
(60%)
662
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
137
(1%)
4.323
(35%)
1.615
(13%)
6.209
(50%)
155
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 958
Bloed- en lymfestelsel : 235
Bloedvaten : 2.178
Chirurgische en medische verrichtingen : 86
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 17
Hart : 1.367
Huid- en onderhuid : 1.284
Immuunsysteem : 261
Infecties en parasitaire aandoeningen : 428
Intoxicaties en letsels : 614
Lever en galwegen : 145
Maag-darmstelsel : 1.739
Neoplasmata : 115
Nier en urinewegen : 1.103
Oog : 556
Oor en evenwichtsorgaan : 328
Product aanlegenheden : 113
Psychisch : 879
Sociale omstandigheden : 21
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 755
Testuitslagen en onderzoeken : 895
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.257
Voeding en stofwisseling : 504
Voortplantingsstelsel en borsten : 502
Zenuwstelsel : 3.741
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C02CA01 PRAZOSINE Overige toedieningsvormen
2 C02CA06 EBRANTIL (URAPIDIL) Capsule met gereguleerde afgifte
3 C02CA06 URAPIDIL Injectie/infuus, Injectievloeistof