Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DULOXETINE

Maagsapresistente capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DULOXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Hunsel F, Härmark L Duloxetine en Electric Shock Like Sensations Pharmaceutisch Weekblad 2013 148(23):12-13 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Duloxetine and electric shock-like sensations 2011 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


DULOXETINE

Aantal meldingen 410
Ernstig 62
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
95
(23%)
314
(77%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
beklemming keel : 3
bloedneus : 1
droge keel : 1
geeuwen : 2
hik : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 4
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 2
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 25
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 4
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 6
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
Hart : 19
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 76
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 2
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking van de hand : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 6
nagelgroei abnormaal : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 31
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
borstontsteking : 1
faryngitis : 1
ontsteking tandvlees : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 4
epicondylitis : 1
postprocedurebloeding : 1
val : 2
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 159
abnormale ontlasting : 1
aften : 2
Anal eczema : 1
anale pruritus : 1
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 2
braken : 17
buikbloeding : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 3
caries tanden : 1
colitis microscopisch : 1
diarree : 17
droge mond : 12
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 51
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 6
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
verandering in het speeksel : 1
winderigheid : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 25
aandoening urinelozing : 4
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 3
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
pijnklachten urethra : 1
urineaarzeling : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 5
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 33
droog oog : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 2
oculogyrische crisis : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogzwelling : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 7
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 12
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 167
abnormaal orgasme : 3
abnormale dromen : 7
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 13
Apathisch : 4
bedplassen : 1
bipolaire I stoornis : 1
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 4
dwang : 1
emotionele armoede : 3
emotionele stoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 9
het uitblijven van een orgasme : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypnagoge hallucinaties : 1
hypomanie : 2
ijlen : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 4
manie : 2
nachtmerrie : 5
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 2
paniekaanval : 1
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 5
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 13
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
tachyphrenia : 1
tandenknarsen : 5
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 4
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 2
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 42
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 3
Greater trochanteric pain syndrome : 1
kaakklem : 6
myokymie : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 8
spierspasmen : 12
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 32
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 12
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 141
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 6
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
huilen : 3
koorts : 4
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 11
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 9
onverwacht effect : 24
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 25
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 36
abnormale gewichtstoename : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 10
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 15
verstoorde eetlust : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
bloedingen na de menopauze : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
penispijn : 1
pijn scrotum : 1
pijnlijke ejaculatie : 1
seksuele stoornis : 2
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verminderde menstruatie : 1
Vulval eczema : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 196
aandachtstoornis : 7
afwijkend coördinatievermogen : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
cervicobrachiaal syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 40
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 16
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
essentiële tremor : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 3
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 26
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
hypersomnie : 1
kokerzicht : 1
migraine : 5
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
orthostatische tremor : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaperigheid : 21
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale-maternale bloeding : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DULOXETINE

Aantal meldingen 72.053
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.240
(70%)
18.204
(25%)
3.609
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
816
(1%)
48.742
(68%)
7.580
(11%)
14.016
(19%)
899
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.767
Bloed- en lymfestelsel : 674
Bloedvaten : 3.586
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.344
Congenitale en genetische afwijkingen : 217
Endocrien syteem : 654
Hart : 3.488
Huid- en onderhuid : 9.367
Immuunsysteem : 2.236
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.420
Intoxicaties en letsels : 12.422
Lever en galwegen : 1.513
Maag-darmstelsel : 20.378
Neoplasmata : 637
Nier en urinewegen : 2.972
Oog : 4.062
Oor en evenwichtsorgaan : 4.367
Product aanlegenheden : 1.220
Psychisch : 25.740
Sociale omstandigheden : 1.385
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.897
Testuitslagen en onderzoeken : 9.443
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27.633
Voeding en stofwisseling : 4.586
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.705
Zenuwstelsel : 27.836
Zwangerschap en perinatale periode : 395
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
7 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
8 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
9 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
10 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
11 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
12 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
13 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
14 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
15 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
18 N06AX03 MIANSERINE Tablet
19 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
20 N06AX11 MIRZASNA (MIRTAZAPINE) Smelttablet
21 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
22 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
23 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
24 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
26 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
27 N06AX01 OXITRIPTAN Tablet
28 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
29 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
30 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
31 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
32 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
33 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
35 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
36 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
40 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
41 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
42 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
43 N06AX05 TRAZODON Tablet
44 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
45 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
46 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
47 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
48 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
49 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
50 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
51 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte