Lareb Databank

Opnieuw zoeken

METHOTREXAAT

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METHOTREXAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
L04AX03 METHOTREXAAT Injectievloeistof, Tablet
L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Dautzenberg L, Jessurum N, Dautzenberg P.J.L, Keijsers C.J.P.W Reversible Methotrexate induced Dementia: A Case Report Journal of the American Geriatrics Society 2015 63 DOI
2 van Lint J, Bakker T, ten Klooster P, Vonkeman H, Jessurun N Neuropsychiatric adverse drug reactions associated with low dose methotrexate in rheumatoid arthritis patients Annals of Rheumatic diseases 2021 80 DOI
3 van Lint JA, Bakker T, ten Klooster PM, van Puijenbroek EP, Vonkeman HE, Jessurun NT Neuropsychiatric adverse drug reactions associated with low dose methotrexate in rheumatoid arthritis patients Expert Opinion on Drug Safety 2022 21 DOI
4 Kosse L Mannen, medicatie en kinderwens Reuma Magazine 2022 2022 Download publicatie

5 Gosselt H, van Lint J, van Es M Bijwerkingen van methotrexaat Reuma Magazine 2022 2022 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


METHOTREXAAT

Aantal meldingen 1.384
Ernstig 231
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
418
(30%)
958
(69%)
8
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 153
astma : 1
bloedneus : 6
bronchiëctasie : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 21
interstitiële longziekte : 8
irritatie keel : 1
kortademigheid : 19
longaandoening : 50
longembolie : 9
longfibrose : 2
longinfiltraat : 1
longontsteking : 7
longvliesontsteking : 1
loopneus : 1
Lung opacity : 1
neusklachten : 1
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 5
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
pharynxaandoening : 1
pneumothorax : 1
schadelijk effect op de long : 1
stemstoornis : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 62
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 10
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 5
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
febriele neutropenie : 1
Myelosuppression : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 23
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 3
Bloedvaten : 24
Bloeduitstorting : 3
embolie arterieel : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 1
necrotiserende vasculitis : 1
opvlieger : 5
overmatig blozen : 1
trombose : 1
trombose ader : 2
vaatontsteking : 4
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
atriumtachycardie : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
kransslagaderocclusie : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking hartzakje : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 177
acne : 3
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 2
aquagene pruritus : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
eczeem : 2
epidermale necrose : 1
galbulten : 10
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 35
huidaandoening : 2
huidaandoening met zenuwstoornissen (neurodermatitis) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 5
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 3
korst : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
nagelplooi ontsteking : 1
nagelpsoriasis : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 14
papel : 2
pigmentatieaandoening : 2
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 4
roodheid : 5
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 3
vervellen : 7
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
immuniteitsonderdrukking : 1
overgevoeligheid : 9
Infecties en parasitaire aandoeningen : 84
blaasontsteking : 2
Bovenste luchtweginfectie : 2
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 3
buikvliesontsteking : 1
Candida-infectie : 1
dermatofytose : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 1
Fungal foot infection : 1
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 7
hersenabces : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
infectie bij verminderde weerstand : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
influenzapneumonie : 1
John Cunningham virus : 1
koortsuitslag : 2
listeriosis : 1
longontsteking : 18
neutropenische sepsis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
onychomycose : 1
orale schimmelinfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
sepsis : 3
steenpuist op aangezicht : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
streptokokkenpneumonie : 1
streptokokkensepsis : 1
tandinfectie : 1
tandpulpitis : 2
tinea cruris : 1
tuberculose : 2
urineweginfectie : 3
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 18
enkelbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
mondletsel : 1
onderschepte medicatiefout : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 3
Palate injury : 1
Product use complaint : 2
scheenbeenbreuk : 4
stressfractuur : 1
tandletsel : 1
voetbreuk : 1
Lever en galwegen : 70
afwijkende leverfunctie : 62
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 2
leveraandoening : 4
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 466
aandoening maag-darmstelsel : 7
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 7
alvleesklierontsteking : 2
Angular cheilitis : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 19
branderige tong : 1
buikklachten : 169
buikklachten : 1
buikpijn : 8
caries tanden : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 24
diverticulaire perforatie : 1
droge mond : 5
enteritis : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kramp van de slokdarm : 1
landkaarttong : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 2
lipzwelling : 3
maagklachten : 6
maagzweer : 1
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 104
mondaandoening : 4
necrotiserende pancreatitis : 2
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 12
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 6
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 4
pijn in de onderbuik : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 3
tandverkleuring : 4
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 18
Neoplasmata : 59
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 2
basaalcelcarcinoom : 1
B-cellymfoom : 3
borstkanker : 2
borstkanker met uitzaaiingen : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 4
Follicular lymphoma : 1
galblaaskanker : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 2
grootcellig B-cellymfoom diffuus stadium IV : 1
Hodgkin lymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 3
kanker van de endeldarm : 1
Kaposi-sarcoom : 1
kwaadaardige longkanker : 7
leverkanker : 1
maligne melanoom : 2
myelodysplastisch syndroom : 5
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
neuro-endocriene tumor : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 10
overgangscelcarcinoom : 1
sarcoom : 1
vergrote lymfklier : 3
ziekte van Hodgkin stadium I : 1
Nier en urinewegen : 23
aandoening van de nier : 2
Acute kidney injury : 1
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
blaasontsteking met bloedplassen : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierontsteking : 1
nierstenen : 1
toxische nefropathie : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 49
bellfenomeen : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
Eye haematoma : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 3
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 1
ongemak in het oog : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 5
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 33
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 2
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 21
slechthorendheid : 5
Product aanlegenheden : 15
injectiespuitaangelegenheid : 2
klacht over product : 1
naaldaangelegenheid : 3
Product leakage : 1
Product sluitingsverwijdering moeilijk : 1
product substitutieaangelegenheid : 6
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 96
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 5
angst : 3
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 15
depressieve stemming : 14
dissociatie : 2
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
ijlen : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 4
manie : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 8
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 3
symptoom van depressie : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 104
botaandoening : 4
botpijn : 2
compartimentsyndroom : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 20
gewrichtszwelling : 1
liespijn : 1
nekpijn : 1
osteoartropathie : 1
osteoporose : 2
osteoporotische fractuur : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 3
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 6
reumatoïde knobbel : 3
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 23
spierspasmen : 12
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 3
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 49
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal : 1
BSE verhoogd : 2
C-reactief proteïne normaal : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 9
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
totale longcapaciteit verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 5
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 475
Administration site discomfort : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
calcinose : 1
Complication associated with device : 7
dorst : 1
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 137
geneesmiddelinteractie : 22
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 3
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 17
korst op injectieplaats : 1
koude rillingen : 15
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 70
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 3
ontsteking op de injectieplaats : 7
onverwacht effect : 42
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
secretie uitscheiding : 2
slijmvlies pijn : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesonsteking : 1
toename van vetweefsel : 2
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 65
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 4
voedselinteractie : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 24
alcoholintolerantie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtsschommeling : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verminderde eetlust : 16
vitamine-B1-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
bloed in het sperma : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 2
geslachtsorgaanpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 7
Intermenstrual bleeding : 1
menstruatiestoornis : 3
oedeem van vulva : 1
oligospermie : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 2
vaginale afscheiding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 229
aandachtstoornis : 10
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
cerebellair syndroom : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 30
dyskinesie : 3
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 2
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 59
Intellectual disability : 2
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 5
minder smaak : 3
Motorische disfunctie : 3
niet kunnen ruiken : 4
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 7
presyncope : 1
ruggenmerghemorragie : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tintelingen : 13
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 3
verlamming : 1
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 10
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHOTREXAAT

Aantal meldingen 189.174
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
120.628
(64%)
55.477
(29%)
13.069
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.401
(1%)
92.589
(49%)
37.023
(20%)
55.170
(29%)
2.991
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 17.218
Bloed- en lymfestelsel : 24.311
Bloedvaten : 5.721
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.532
Congenitale en genetische afwijkingen : 760
Endocrien syteem : 638
Hart : 4.534
Huid- en onderhuid : 20.586
Immuunsysteem : 10.929
Infecties en parasitaire aandoeningen : 32.180
Intoxicaties en letsels : 17.141
Lever en galwegen : 10.176
Maag-darmstelsel : 36.168
Neoplasmata : 13.488
Nier en urinewegen : 7.276
Oog : 3.861
Oor en evenwichtsorgaan : 1.240
Product aanlegenheden : 1.706
Psychisch : 5.875
Sociale omstandigheden : 1.256
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18.840
Testuitslagen en onderzoeken : 23.867
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 70.315
Voeding en stofwisseling : 5.743
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.401
Zenuwstelsel : 18.552
Zwangerschap en perinatale periode : 733
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Capsule, Drank (suspensie), Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
5 L04AX04 LENALIDOMIDE Capsule
6 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
7 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
8 L04AX05 PIRFENIDON Tablet
9 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule
10 L04AX07 DIMETHYLFUMARAAT Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet met gereguleerde afgifte
11 L04AX07 SKILARENCE (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente tablet
12 L04AX07 TECFIDERA (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente capsule
13 L04AX08 ALOFISEL (DARVADSTROCEL) Suspensie voor injectie
14 L04AX09 VUMERITY (DIROXIMELFUMARAAT) Maagsapresistente capsule