Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

EFIENT (PRASUGREL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in EFIENT (PRASUGREL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
B01AC22 PRASUGREL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


PRASUGREL

Aantal meldingen 30
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
18
(60%)
12
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 2
kortademigheid : 4
Pharyngeal paraesthesia : 1
slaap apneu syndroom : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Huid- en onderhuid : 11
angio-oedeem : 2
blaar : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
huidgezwel : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
palmerytheem : 1
Maag-darmstelsel : 8
braken : 1
buikbloeding : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
gezwollen tong : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
doofheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hemoglobine verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 3
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 6
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
duizeligheid : 1
hoofdpijn : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PRASUGREL

Aantal meldingen 8.928
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.620
(29%)
6.023
(67%)
285
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(0%)
5.134
(58%)
2.174
(24%)
1.555
(17%)
54
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.038
Bloed- en lymfestelsel : 448
Bloedvaten : 1.136
Chirurgische en medische verrichtingen : 187
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 11
Hart : 1.099
Huid- en onderhuid : 905
Immuunsysteem : 111
Infecties en parasitaire aandoeningen : 308
Intoxicaties en letsels : 1.673
Lever en galwegen : 93
Maag-darmstelsel : 2.079
Neoplasmata : 152
Nier en urinewegen : 297
Oog : 222
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 363
Psychisch : 254
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 413
Testuitslagen en onderzoeken : 681
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.677
Voeding en stofwisseling : 144
Voortplantingsstelsel en borsten : 97
Zenuwstelsel : 1.469
Zwangerschap en perinatale periode : 3
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet, Zetpil
8 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
10 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
11 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
12 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie), Tablet
13 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectievloeistof
14 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
15 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
16 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
17 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
18 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
19 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
20 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
21 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
22 B01AC11 ILOPROST Oplossing voor infuus
23 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
24 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
25 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
26 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
27 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
28 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
29 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
30 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
31 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
32 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
33 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
34 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
35 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
36 B01AC56 AXANUM () Capsule