Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LISDEXAMFETAMINE

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LISDEXAMFETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


LISDEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 137
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
63
(46%)
74
(54%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
geeuwen : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 7
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedingsneiging : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 19
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 8
Koude vingertoppen en tenen : 4
orthostatische hypertensie : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 17
hartkloppingen : 13
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 8
overmatige afscheiding van talg : 1
roodheid : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 1
auto-immuunziekte : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 46
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 11
frequente darmbewegingen : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 13
mondaandoening : 1
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 13
accomodatiestoornis ooglens : 1
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glasvochtloslating : 1
oogpijn : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 59
abnormaal gedrag : 1
achterdochtigheid : 1
angst : 1
Apathisch : 1
communicatiestoornis : 1
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 2
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
hyperseksualiteit : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 1
onrust : 2
overmatige maturbatei : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 6
spraakzucht : 1
staren : 1
stemmingswisselingen : 2
tandenknarsen : 2
tic : 2
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 2
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
kaakklem : 4
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 51
Aangezicht ongemak : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 9
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 10
jicht : 1
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
aandoening scrotum : 1
impotentie : 1
penisgrootte gereduceerd : 1
penisuitvloed : 2
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 46
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 8
flauwvallen : 1
formicatie : 1
freezing phenomenon : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 10
migraine : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
presyncope : 2
Sensory overload : 1
tintelingen : 4
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LISDEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 13.960
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.513
(39%)
6.648
(48%)
1.799
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11.748
(84%)
1
(0%)
2.122
(15%)
89
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 559
Bloed- en lymfestelsel : 46
Bloedvaten : 547
Chirurgische en medische verrichtingen : 91
Congenitale en genetische afwijkingen : 35
Endocrien syteem : 51
Hart : 650
Huid- en onderhuid : 1.024
Immuunsysteem : 191
Infecties en parasitaire aandoeningen : 299
Intoxicaties en letsels : 3.582
Lever en galwegen : 46
Maag-darmstelsel : 1.560
Neoplasmata : 37
Nier en urinewegen : 176
Oog : 525
Oor en evenwichtsorgaan : 101
Product aanlegenheden : 1.491
Psychisch : 5.331
Sociale omstandigheden : 506
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 695
Testuitslagen en onderzoeken : 1.477
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.522
Voeding en stofwisseling : 1.104
Voortplantingsstelsel en borsten : 263
Zenuwstelsel : 3.275
Zwangerschap en perinatale periode : 41
Vergelijkbare geneesmiddelen