Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BISOPROLOL

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in BISOPROLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB07 BISOPROLOL Tablet
C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


BISOPROLOL

Aantal meldingen 436
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
206
(47%)
230
(53%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 18
kortademigheid bij inspanning : 2
kramp van de mond en slokdarm : 1
loopneus : 4
niezen : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 2
orthopnoea : 1
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 33
bloedvatcompressie : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 14
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 38
extra (ventriculaire) hartslag : 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 8
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 119
acne : 1
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 3
droge huid : 1
eczeem : 6
erytrodermische psoriasis : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 4
haaruitval : 14
huid warm : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 10
reactie op zonlicht : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
Producttoedieningsfout : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 96
abnormale ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikklachten : 5
buikpijn : 5
diarree : 14
droge mond : 10
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 1
retroperitoneale fibrose : 3
tandaanslag/plaque : 1
tandafzetting : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 16
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 2
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 31
droog oog : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 2
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 22
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 14
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 4
Psychisch : 109
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 9
agressie : 2
angst : 4
bedplassen : 1
depressie : 11
depressieve stemming : 15
Derealisatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
ijlen : 1
Lusteloos : 3
manie : 1
nachtmerrie : 10
onrust : 3
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 15
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 65
botpijn : 1
gewrichtspijn : 14
Klachten skelet/spierstelsel : 1
lupusachtig syndroom : 1
Muscle hypoxia : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 20
spierspasmen : 11
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 28
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Cortisol abnormal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 6
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 146
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 6
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 11
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 30
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutic response shortened : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 41
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 9
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
genitaal oedeem : 1
impotentie : 10
menstruaties met grote tussenpozen : 1
oedeem van vulva : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 1
symptomen overgang : 1
testiculaire atrofie : 1
Zenuwstelsel : 145
aandachtstoornis : 2
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
drop attacks : 1
duizeligheid : 42
duizeligheid bij inspanning : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenstamsyndroom : 1
hoofdpijn : 33
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
migraine : 5
niet kunnen ruiken : 2
Ophthalmic migraine : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
slaap paralyse : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 5
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BISOPROLOL

Aantal meldingen 27.319
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.141
(52%)
12.497
(46%)
681
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
774
(3%)
1.276
(5%)
6.081
(22%)
18.980
(69%)
208
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.135
Bloed- en lymfestelsel : 629
Bloedvaten : 3.426
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 81
Endocrien syteem : 102
Hart : 6.417
Huid- en onderhuid : 4.337
Immuunsysteem : 298
Infecties en parasitaire aandoeningen : 702
Intoxicaties en letsels : 2.610
Lever en galwegen : 487
Maag-darmstelsel : 3.661
Neoplasmata : 207
Nier en urinewegen : 1.143
Oog : 896
Oor en evenwichtsorgaan : 707
Product aanlegenheden : 644
Psychisch : 2.233
Sociale omstandigheden : 70
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.596
Testuitslagen en onderzoeken : 2.979
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.395
Voeding en stofwisseling : 1.587
Voortplantingsstelsel en borsten : 451
Zenuwstelsel : 6.045
Zwangerschap en perinatale periode : 173
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB03 ATENOLOL Drank, Drank (suspensie), Tablet
4 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
5 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
6 C07AB05 KERLON () Tablet
7 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
8 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
9 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
10 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
11 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
12 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
13 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
14 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus