Lareb Databank

Opnieuw zoeken

EZETIMIB

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in EZETIMIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AX09 EZETIMIB Tablet
C10AX09 EZETROL (EZETIMIB) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


EZETIMIB

Aantal meldingen 498
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
247
(50%)
250
(50%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 44
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 1
hik : 1
hoesten : 11
irritatie keel : 2
kortademigheid : 15
kortademigheid bij inspanning : 2
neusverstopping : 1
niezen : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 6
bloedstollingsstoornis : 1
leukocytose : 1
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 20
angiopathie : 1
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
microscopische polyangiïtis : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 4
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 15
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 93
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 8
droge huid : 3
eczeem : 2
galbulten : 7
haaruitval : 13
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidkloven : 2
huiduitslag : 11
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 3
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 7
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 2
verandering haarkleur : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
longontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
meniscusletsel : 1
ruptuur pees : 2
spierscheur : 1
sportletsel : 1
Lever en galwegen : 11
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
afwijkende leverfunctie : 2
fibrosering galblaas : 1
galstuwing : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 123
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 4
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
branderige tong : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 17
darmpoliep : 1
diarree : 17
droge mond : 11
enterokèle : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
lipaandoening : 1
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 3
misselijkheid : 9
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 13
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 12
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
onderste urineweg symptomen : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 14
afsluiting netvliesader : 1
allergische oogontsteking : 1
asthenopie : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
jeuk aan oog : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
Psychisch : 68
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
agorafobie : 1
agressie : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 11
Derealisatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 13
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 311
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 6
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 40
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 3
nekpijn : 11
pees pijn : 3
peesafwijking : 1
peesontsteking : 5
pijn in arm of been : 13
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 15
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstijfheid : 8
slijmbeursonsteking : 3
spier ongemak : 3
spieraandoening : 3
Spierpijn : 121
spierspasmen : 33
spierstijfheid : 1
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 25
Testuitslagen en onderzoeken : 29
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 5
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 172
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 5
honger : 1
huilen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 4
malaise : 10
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 4
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 28
perifeer oedeem : 7
perifere zwelling : 4
pijn : 3
pijn in de borstkas : 10
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 57
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 23
abnormaal verlies van gewicht : 1
afkeer van voedsel : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 2
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
magnesiumtekort : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 8
verstoorde eetlust : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
aandoening van vulva : 1
bekkenbodemspierzakheid : 1
bekkenprolaps : 1
borstpijn : 1
cystokèle : 1
gezwollen borst : 1
impotentie : 2
rectokèle : 1
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 116
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 26
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 3
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 38
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
minder smaak : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EZETIMIB

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AX06 OMACOR (OMEGA-3-VETZUUR) Capsule
2 C10AX06 OMEGA-3-VETZUUR Capsule
3 C10AX10 GLYBERA (ALIPOGEEN TIPARVOVEC) Injectie
4 C10AX12 LOJUXTA (LOMITAPIDE) Capsule
5 C10AX13 REPATHA (EVOLOCUMAB) Injectievloeistof
6 C10AX14 PRALUENT (ALIROCUMAB) Injectievloeistof