Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FENOBARBITAL

Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENOBARBITAL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AA02 FENOBARBITAL Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Rein N, Muller A, Shiwai N.G, van Herrewgen F, van Wijk M, Schimmel K Nadeel acetem is dat het kunststoffen kan aantasten Pharmaceutisch Weekblad 2017 152(4):18-19 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meldingen van propyleenglycol pieken bij neonaten na veranderde samenstelling van fenobarbital injectievloeistof 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


FENOBARBITAL

Aantal meldingen 55
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
33
(60%)
22
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Huid- en onderhuid : 7
blaar : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 16
Reaction to excipient : 16
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Maag-darmstelsel : 3
diarree : 2
misselijkheid : 1
Nier en urinewegen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Product aanlegenheden : 15
klacht over product : 1
product formuleringsaangelegenheid : 14
Psychisch : 3
agressie : 1
angst : 1
depressie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
bindweefselaandoening : 1
botaandoening : 1
gewrichtsaandoening : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
onverwacht effect : 2
pijn : 1
secretie uitscheiding : 1
verkleuring van infuusplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 17
ataxie : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
coma : 2
epilepsie : 5
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
slaperigheid : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
toeval (convulsie) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENOBARBITAL

Aantal meldingen 12.581
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.020
(48%)
5.798
(46%)
763
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
727
(6%)
3.564
(28%)
4.572
(36%)
3.557
(28%)
161
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 585
Bloed- en lymfestelsel : 583
Bloedvaten : 361
Chirurgische en medische verrichtingen : 75
Congenitale en genetische afwijkingen : 320
Endocrien syteem : 57
Hart : 355
Huid- en onderhuid : 4.982
Immuunsysteem : 357
Infecties en parasitaire aandoeningen : 319
Intoxicaties en letsels : 1.495
Lever en galwegen : 539
Maag-darmstelsel : 891
Neoplasmata : 56
Nier en urinewegen : 162
Oog : 277
Oor en evenwichtsorgaan : 91
Product aanlegenheden : 94
Psychisch : 1.214
Sociale omstandigheden : 53
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 427
Testuitslagen en onderzoeken : 1.005
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.700
Voeding en stofwisseling : 357
Voortplantingsstelsel en borsten : 110
Zenuwstelsel : 3.062
Zwangerschap en perinatale periode : 186
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AA03 MYSOLINE (PRIMIDON) Tablet
2 N03AA03 PRIMIDON Capsule, Tablet