Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUTICASON

Neusdruppels, Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
R01AD08 FLUTICASON Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Gerritsen R.F, Borgsteede S.D, Härmark L.V.D Fluticason en hematomen Pharmaceutisch Weekblad 2008 143 (36): 38-39 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluticasone and palpitations 2015 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


FLUTICASON

Aantal meldingen 514
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
182
(35%)
332
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 158
aandoening neusslijmvlies : 1
beklemming keel : 1
bijholteongemak : 1
bloedneus : 56
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 5
droge keel : 4
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 7
hyperventilatie : 2
hypopnoea : 1
irritatie keel : 5
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 20
loopneus : 4
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 3
neusontsteking : 2
neusverstopping : 6
niezen : 2
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 8
perforatie neus-tussenschot : 4
piepen : 3
rinalgie : 2
slaap apneu syndroom : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
zweer neus : 3
Bloed- en lymfestelsel : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 18
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 2
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 32
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 3
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 90
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 5
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 4
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 7
allergie voor geleedpotigenbeet : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
amandelontsteking : 1
Candida-infectie : 1
faryngitis : 2
hersenabces : 1
hordeolum : 1
nasale herpes : 1
neus-keelontsteking : 2
oesofagitis door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 2
orale candida infectie : 2
rhinitis door schimmels : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 5
accidentele blootstelling aan product : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
off-label gebruik : 1
Maag-darmstelsel : 80
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 2
caries tanden : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 2
Lip erythema : 1
lipzwelling : 5
maagklachten : 3
maagzweer : 1
misselijkheid : 15
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 2
tandpijn : 3
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
Tongue erythema : 2
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 4
zuurbranden : 1
zweertje op de lip : 1
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 65
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 2
bloeding in het oogwit : 2
Central serous chorioretinopathy : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 4
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
macula degeneratie : 1
netvliesbloeding : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 6
rood oog : 3
staar : 7
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 4
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 10
buis van Eustachius openstaand : 1
oorcongestie : 1
oorpijn : 3
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
vochtophoping in middenoor : 1
Product aanlegenheden : 8
klacht over product : 2
Product after taste : 1
product formuleringsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 2
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 57
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 2
angst : 12
bedplassen : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 7
hallucinaties : 1
hypomanie : 1
impulsief gedrag : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 4
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
tic : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
botpijn : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 3
kaakaandoening : 1
myokymie : 1
nekpijn : 1
osteitis : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in kaak : 3
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 17
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
SARS-CoV-2-test positief : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 86
aangezichtspijn : 2
brandwond op toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verminderde eetlust : 4
verstoorde eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verminderde menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 198
aandachtstoornis : 4
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 28
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 60
migraine : 5
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 23
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 3
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 4
slaperigheid : 7
smaakverlies : 10
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 5
verandering reukvermogen : 12
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 42.206
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.719
(56%)
13.827
(33%)
4.660
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
124
(0%)
34.501
(82%)
2.164
(5%)
4.960
(12%)
457
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.283
Bloed- en lymfestelsel : 237
Bloedvaten : 778
Chirurgische en medische verrichtingen : 853
Congenitale en genetische afwijkingen : 66
Endocrien syteem : 787
Hart : 998
Huid- en onderhuid : 3.056
Immuunsysteem : 1.445
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.208
Intoxicaties en letsels : 11.679
Lever en galwegen : 73
Maag-darmstelsel : 3.759
Neoplasmata : 275
Nier en urinewegen : 292
Oog : 2.359
Oor en evenwichtsorgaan : 598
Product aanlegenheden : 4.692
Psychisch : 2.711
Sociale omstandigheden : 272
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.725
Testuitslagen en onderzoeken : 2.174
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.073
Voeding en stofwisseling : 619
Voortplantingsstelsel en borsten : 198
Zenuwstelsel : 6.799
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray
5 R01AD09 MOMETASON Neusspray
6 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray