Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FLIXONASE (FLUTICASON)

Neusdruppels, Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLIXONASE (FLUTICASON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
R01AD08 FLUTICASON Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Inhaled fluticason and haematoma 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


FLUTICASON

Aantal meldingen 1.564
Ernstig 173
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
583
(37%)
980
(63%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 258
aandoening neusslijmvlies : 1
ademstilstand : 1
astma : 4
beklemming keel : 2
bloedneus : 53
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 8
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 3
Faryngeale zwelling : 5
geeuwen : 1
hik : 3
hoesten : 25
hyperventilatie : 7
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 8
kortademigheid : 70
longaandoening : 2
longembolie : 3
longfibrose : 1
loopneus : 3
neusklachten : 3
neusverstopping : 6
ophoesten van bloed : 2
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 7
perforatie neus-tussenschot : 3
piepen : 2
productieve hoest : 1
rinalgie : 1
Sinus pain : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 4
stemstoornis : 16
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 2
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 6
Bloedvaten : 62
bleekheid : 1
Bloeding : 4
Bloeduitstorting : 13
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 11
perifere veneuze ziekte : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 9
Endocrien syteem : 5
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 84
hartaandoening : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 47
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 5
onregelmatige hartslag : 8
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 4
snel hartritme : 8
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 340
acne : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 25
blaar : 4
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 3
dunne huid : 2
eczeem : 12
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
fotodermatose : 1
galbulten : 20
haaraandoening : 1
haaruitval : 27
huid warm : 2
huidaandoening : 4
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 51
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 34
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 3
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 2
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig haargroei : 4
overmatig zweten : 24
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
panniculitis : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 8
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 12
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 8
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 28
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 5
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 16
Infecties en parasitaire aandoeningen : 60
amandelontsteking : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 2
borstontsteking : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 2
discitis van tussenwervelschijf : 1
faryngitis : 3
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 1
hersenabces : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hordeolum : 1
huidinfectie door schimmels : 1
longontsteking : 3
neus-keelontsteking : 3
oesofagitis door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 7
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
ooginfectie : 2
orale bacteriële infectie : 1
orale candida infectie : 3
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 3
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 15
accidentele blootstelling aan product : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
productafleveringsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
verbranding : 2
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatitis cholestatisch : 3
leverpijn : 2
Maag-darmstelsel : 355
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 2
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 3
braken : 19
branderige tong : 5
buikbloeding : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 20
caries tanden : 4
diarree : 33
droge mond : 12
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 7
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
kramp van de slokdarm : 2
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 10
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 10
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 60
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 9
oedeem mond : 3
oesofaguspijn : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 10
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 18
pijn in de mond : 5
pijn in de onderbuik : 2
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 3
tandverkleuring : 4
tintelingen mond : 6
tongaandoening : 3
tongoedeem : 3
tongontsteking : 5
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 6
verandering in het speeksel : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 4
verstopping : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 8
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 2
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 3
zwelling in mond : 2
Neoplasmata : 2
borstkanker : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 26
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 2
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 121
accomodatiestoornis ooglens : 2
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 2
bloeding in het oogwit : 2
chorioretinopathie : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 16
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 5
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 2
irisaandoening : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 3
macula degeneratie : 2
nervus opticus infarct : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 4
oogledenjeuk : 1
ooglidirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 6
oogzwelling : 3
periorbitale zwelling : 1
ptosis van een ooglid : 2
retinavene occlusie : 1
rood oog : 2
staar : 7
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 4
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 4
wazig zien : 23
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 44
buis van Eustachius openstaand : 1
doofheid : 3
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
evenwichtsaandoening : 3
ooraandoening : 1
oorpijn : 3
oorsuizen : 20
ototoxiciteit : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 5
Product aanlegenheden : 8
klacht over product : 6
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 200
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 5
abnormale dromen : 10
achtervolgingswaan : 1
agressie : 11
angst : 17
Apathisch : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 8
depressieve stemming : 18
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
hypomanie : 1
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
leerhandicap : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 12
negatieve gedachten : 1
onrust : 5
ontremming : 1
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
posttraumatische stressstoornis : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische decompensatie : 1
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
rusteloosheid : 10
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 21
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 7
stress : 3
tic : 2
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 4
Sociale omstandigheden : 2
Loss of personal independence in daily activities : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 190
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
dwangstand van het hoofd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 32
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 2
groeivertraging : 3
kaakklem : 1
myokymie : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
peesafwijking : 3
peesontsteking : 11
pijn in arm of been : 11
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 8
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 42
spierspasmen : 38
spierzwakte : 9
spierzwelling : 1
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 61
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
borstkasröntgenfoto abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 13
gewicht verlaagd : 6
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 6
INR verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
Productresidu aanwezig : 1
remmende antistoffen : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 447
brandwond op toedieningsplaats : 1
dorst : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 2
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 19
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 4
gevoelloosheid van de plaats van toediening : 1
gezichtszwelling : 11
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 4
het koud hebben : 4
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 10
jeuk op de injectieplaats : 7
koorts : 24
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 5
malaise : 31
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 5
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 13
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 54
perifeer oedeem : 19
perifere zwelling : 5
pijn : 6
pijn in de borstkas : 17
pijn op de injectieplaats : 12
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 7
roodheid op de injectieplaats : 12
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesonsteking : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
ulcus : 1
verlengde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 54
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
weefselschade op injectieplaats : 1
xerose : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 7
zwelling : 7
zwelling aangezicht : 3
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 11
Voeding en stofwisseling : 35
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
jicht : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 9
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 52
bloed in het sperma : 1
bloeding in de baarmoeder : 1
borstpijn : 6
borstvergroting : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 1
genitale uitslag : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 6
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 4
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
peniszwelling : 1
prostaataandoening : 1
spontane peniserectie : 1
tepelvloed : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 5
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 487
aandachtstoornis : 14
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 1
axonale neuropathie : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 6
branderig gevoel : 6
branderige slijmvliezen : 2
carpaal tunnel syndroom : 1
cluster hoofdpijn : 3
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 80
dyskinesie : 4
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 6
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 10
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 4
gezichtsvelduitval : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 103
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Limbic encephalitis : 1
migraine : 11
migraine met voortekenen (aura) : 3
minder smaak : 3
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose recidief : 2
Nekstijfheid : 2
niet kunnen ruiken : 22
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 3
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 4
presyncope : 10
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 25
smaakverlies : 14
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 23
toeval (convulsie) : 2
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 15
verhoogde spanning : 2
verlamming : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 7
verstoord gevoel huid bij aanraking : 2
verstoorde smaak : 20
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
miskraam : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 34.834
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.991
(57%)
11.364
(33%)
3.479
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
94
(0%)
28.651
(82%)
1.483
(4%)
4.173
(12%)
433
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.128
Bloed- en lymfestelsel : 214
Bloedvaten : 672
Chirurgische en medische verrichtingen : 686
Congenitale en genetische afwijkingen : 63
Endocrien syteem : 714
Hart : 866
Huid- en onderhuid : 2.685
Immuunsysteem : 1.237
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.787
Intoxicaties en letsels : 8.319
Lever en galwegen : 63
Maag-darmstelsel : 3.252
Neoplasmata : 243
Nier en urinewegen : 244
Oog : 2.013
Oor en evenwichtsorgaan : 503
Product aanlegenheden : 3.748
Psychisch : 2.295
Sociale omstandigheden : 236
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.510
Testuitslagen en onderzoeken : 1.920
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.958
Voeding en stofwisseling : 526
Voortplantingsstelsel en borsten : 174
Zenuwstelsel : 5.868
Zwangerschap en perinatale periode : 84
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)
5 R01AD09 MOMETASON Neusspray
6 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray