Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUTICASON

Creme

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D07AC17 CORTIFIL (FLUTICASON) Creme
D07AC17 CUTIVATE (FLUTICASON) Creme, Zalf
D07AC17 FLUTICASON Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluticasone inhalation and behavioural changes in children 2007 Signals document

2 Inhaled and intranasal fluticasone propionate and haematoma 2008 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


FLUTICASON

Aantal meldingen 45
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
7
(16%)
38
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
astma : 1
bloedneus : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 1
longaandoening : 1
neusverstopping : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
klachten na staken steroïden : 4
Hart : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 38
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 2
contact eczeem : 1
dikker worden van de huid : 1
dunne huid : 2
eczeem : 3
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
periorale dermatitis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
rosacea : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Intoxicaties en letsels : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 9
braken : 1
diarree : 1
frequente darmbewegingen : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Oog : 2
oogaandoening : 1
staar : 1
Psychisch : 9
afhankelijkheid : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 3
emotionele labiliteit : 1
prikkelbaarheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 8
branderig gevoel : 1
hoofdpijn : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
smaakverlies : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 43.285
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
24.225
(56%)
14.137
(33%)
4.923
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
132
(0%)
35.366
(82%)
2.223
(5%)
5.106
(12%)
458
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.572
Bloed- en lymfestelsel : 239
Bloedvaten : 796
Chirurgische en medische verrichtingen : 871
Congenitale en genetische afwijkingen : 70
Endocrien syteem : 793
Hart : 1.028
Huid- en onderhuid : 3.134
Immuunsysteem : 1.468
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.276
Intoxicaties en letsels : 12.130
Lever en galwegen : 74
Maag-darmstelsel : 3.860
Neoplasmata : 281
Nier en urinewegen : 298
Oog : 2.408
Oor en evenwichtsorgaan : 611
Product aanlegenheden : 4.819
Psychisch : 2.789
Sociale omstandigheden : 276
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.759
Testuitslagen en onderzoeken : 2.220
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.391
Voeding en stofwisseling : 637
Voortplantingsstelsel en borsten : 200
Zenuwstelsel : 6.957
Zwangerschap en perinatale periode : 101
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D07AC01 BETAMETHASON Creme, Oplossing, Zalf
2 D07AC01 BETNELAN (BETAMETHASON) Oplossing, Smeersel (emulsie), Zalf
3 D07AC01 DIPROLENE (BETAMETHASON) Zalf
4 D07AC01 DIPROSONE (BETAMETHASON) Creme, Oplossing, Zalf
5 D07AC03 DESOXIMETASON Creme, Smeersel (emulsie)
6 D07AC03 DESOXIMETASON BIPHARMA (DESOXIMETASON) Creme
7 D07AC03 IBARIL (DESOXIMETASON) Creme
8 D07AC03 TOPICORTE (DESOXIMETASON) Smeersel (emulsie)
9 D07AC06 NERISONA () Creme
10 D07AC08 FLUOCINONIDE Overige toedieningsvormen
11 D07AC13 ELOCON (MOMETASON) Oplossing, Zalf
12 D07AC13 MOMETASON Creme, Zalf