Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUTICASON

Aerosol

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BA05 FLIXOTIDE (FLUTICASON) Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
R03BA05 FLUTICASON Aerosol

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Inhaled fluticasone and epistaxis 2011 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


FLUTICASON

Aantal meldingen 449
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
183
(41%)
266
(59%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 103
ademstilstand : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 2
bloedneus : 13
bronchospasme : 1
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 8
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 17
longpijn : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeale pijn : 8
piepen : 1
productieve hoest : 3
sputum toegenomen : 2
stemloosheid : 3
stemstoornis : 32
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 13
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 4
hypothalamus-hypofyseaandoeningen : 1
onderdrukking functie bijnierschors : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 20
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 104
angio-oedeem : 2
blaar : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 15
haaruitval : 2
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 3
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 8
nagelverkleuring : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 6
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
rode huiduitslag : 7
roodheid : 3
strakke huid : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 1
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
Candida-infectie : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 2
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
orale bacteriële infectie : 1
orale candida infectie : 3
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
steenpuist op aangezicht : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Maag-darmstelsel : 80
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikpijn : 6
caries tanden : 9
diarree : 6
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 10
oedeem mond : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 1
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 4
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
Oog : 29
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 3
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 3
staar : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 154
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 15
abnormale dromen : 2
agressie : 18
angst : 14
angststoornis : 1
Apathisch : 1
autismespectrumstoornis : 1
bedplassen : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 8
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gedragsproblemen : 2
hallucinatie (visueel) : 1
impulsief gedrag : 2
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 14
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 9
rusteloosheid : 10
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 10
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemmingswisselingen : 4
stress : 2
terminale insomnia : 1
tic : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 8
zelfmoordgedachte : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 6
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 6
kaakklem : 1
Myopathie : 1
pijn in arm of been : 5
Spierpijn : 6
spierspasmen : 6
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 74
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 4
het koud hebben : 2
huilen : 5
koorts : 1
malaise : 4
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 12
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 6
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
gevoelige borsten : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 89
aandachtstoornis : 5
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 24
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 3
overactiviteit : 16
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 2
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 6
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 42.206
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.719
(56%)
13.827
(33%)
4.660
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
124
(0%)
34.501
(82%)
2.164
(5%)
4.960
(12%)
457
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.283
Bloed- en lymfestelsel : 237
Bloedvaten : 778
Chirurgische en medische verrichtingen : 853
Congenitale en genetische afwijkingen : 66
Endocrien syteem : 787
Hart : 998
Huid- en onderhuid : 3.056
Immuunsysteem : 1.445
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.208
Intoxicaties en letsels : 11.679
Lever en galwegen : 73
Maag-darmstelsel : 3.759
Neoplasmata : 275
Nier en urinewegen : 292
Oog : 2.359
Oor en evenwichtsorgaan : 598
Product aanlegenheden : 4.692
Psychisch : 2.711
Sociale omstandigheden : 272
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.725
Testuitslagen en onderzoeken : 2.174
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.073
Voeding en stofwisseling : 619
Voortplantingsstelsel en borsten : 198
Zenuwstelsel : 6.799
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BA01 BECLODIN MODULITE (BECLOMETASON) Aerosol
2 R03BA01 BECLOMETASON Aerosol, Inhalatiepoeder
3 R03BA01 QVAR (BECLOMETASON) Aerosol
4 R03BA02 BUDESONIDE Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
5 R03BA02 BUDESONIDE (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
6 R03BA02 BUDESONIDE NOVOLIZER (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
7 R03BA02 LARBEX STERI-NEB (BUDESONIDE) Vernevelvloeistof
8 R03BA02 PULMICORT (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
9 R03BA02 RIBUSPIR (BUDESONIDE) Aerosol
10 R03BA08 ALVESCO (CICLESONIDE) Aerosol