Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FORMOTEROL

Inhalatiepoeder

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FORMOTEROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03AC13 ATIMOS (FORMOTEROL) Aerosol
R03AC13 FORADIL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
R03AC13 FORMOTEROL Inhalatiepoeder
R03AC13 FORMOTEROL (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
R03AC13 FORMOTEROL NOVOLIZER (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder
R03AC13 OXIS (FORMOTEROL) Inhalatiepoeder

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


FORMOTEROL

Aantal meldingen 129
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
40
(31%)
89
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 41
astma : 3
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 6
irritatie keel : 4
kortademigheid : 12
loopneus : 1
luchtwegirritatie : 1
orofaryngeale pijn : 3
sputum verkleurd : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 3
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
verandering van medisch hulpmiddel : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 13
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 26
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaruitval : 5
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 3
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
longontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 25
buikpijn : 2
droge mond : 2
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 4
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tanderosie : 2
tintelingen mond : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
zweertje op de lip : 1
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 16
depressie : 1
emotionele armoede : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
onrust : 4
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
gewrichtspijn : 2
Spierpijn : 4
spierspasmen : 23
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verhoogd : 1
verlaagde longfunctietest : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
het koud hebben : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
diabetes mellitus : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 33
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 3
migraine : 2
slaperigheid : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FORMOTEROL

Aantal meldingen 5.647
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.122
(55%)
2.298
(41%)
227
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
76
(1%)
1.500
(27%)
1.981
(35%)
1.843
(33%)
247
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.184
Bloed- en lymfestelsel : 40
Bloedvaten : 162
Chirurgische en medische verrichtingen : 38
Congenitale en genetische afwijkingen : 16
Endocrien syteem : 27
Hart : 608
Huid- en onderhuid : 472
Immuunsysteem : 98
Infecties en parasitaire aandoeningen : 310
Intoxicaties en letsels : 605
Lever en galwegen : 13
Maag-darmstelsel : 767
Neoplasmata : 55
Nier en urinewegen : 72
Oog : 130
Oor en evenwichtsorgaan : 29
Product aanlegenheden : 287
Psychisch : 455
Sociale omstandigheden : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 396
Testuitslagen en onderzoeken : 274
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.181
Voeding en stofwisseling : 121
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
Zenuwstelsel : 1.882
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen