Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ALENDRONINEZUUR

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ALENDRONINEZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BA04 ALENDRONAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR Tablet
M05BA04 ALENDRONINEZUUR (ALENDRONINEZUUR) Tablet
M05BA04 BONASOL (ALENDRONINEZUUR) Drank
M05BA04 FOSAMAX (ALENDRONINEZUUR) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Eijgenraam M Haaruitval door alendronaat Geneesmiddelenbulletin 2000 34(3):36-37 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alendroninezuur en alopecia 1999 Signals document

2 Alendronate sodium and uveitis 2003 Signals document

3 Bisphosphonates and blurred vision 2013 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 968
Ernstig 112
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
129
(13%)
837
(86%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 71
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
droge keel : 4
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 10
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 4
kortademigheid : 20
loopneus : 1
luchtwegirritatie : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 6
Respiratory symptom : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
verstikking : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 24
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hoge bloeddruk : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 3
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 26
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
Huid- en onderhuid : 224
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 9
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 2
constitutioneel eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 9
gele huid : 1
haaraandoening : 2
haaruitval : 76
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 4
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
huidzwelling : 1
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 4
nagelbed stoornis : 1
nagelloslating : 2
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 12
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 1
roodheid : 7
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 3
vervellen : 3
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 26
abces kaak : 1
blaasontsteking : 1
diverticulitis : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 1
koortsuitslag : 1
laryngitis : 1
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking beenmerg : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
ooginfectie : 1
tandpulpitis : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 2
vulvovaginale candidiasis : 1
wortelkanaalinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 32
atypische femurfractuur : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
femurfractuur : 18
heupbreuk : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
Product use complaint : 1
Producttoedieningsfout : 1
schouderbladbreuk : 1
spierscheur : 1
stressfractuur : 2
verbranding : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 2
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 365
aandoening maag-darmstelsel : 6
aandoening slokdarm : 4
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 2
bloeding van zweer in slokdarm : 2
boeren : 5
braken : 13
branderige tong : 2
buikklachten : 18
buikklachten : 1
buikpijn : 21
caries tanden : 5
colitis ulcerosa : 1
darm-vernauwing : 1
diarree : 18
droge mond : 6
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 15
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 5
maag-darm bloeding : 4
maag-darm pijn : 3
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 32
maagontsteking : 1
maagperforatie : 3
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 42
obstipatie, verstopping : 14
oesofaguspijn : 4
ontsteking mondholte : 8
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 11
opgezette buik : 7
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 18
pijn in de mond : 4
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarmstenose : 4
speekselklierpijn : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 3
tanden bros : 2
tanderosie : 2
tandnecrose : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 6
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 2
verandering in het speeksel : 2
verhemelteaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 3
winderigheid : 7
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweer in slokdarm : 6
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 6
histiocytose : 1
maag-slokdarm-kanker : 1
slokdarmcarcinoom : 3
slokdarmkanker metastase : 1
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 2
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
cystitisachtig symptoom : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
uitblijven van urineproductie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 2
Oog : 97
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
erytheem van het ooglid : 1
exfoliatie van ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 10
halogezicht : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 4
iritis : 1
jeuk aan oog : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 2
loslating van het vaatvlies in het oog : 1
macula degeneratie : 1
netvliespigmentatie : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogaandoening : 6
oogafscheiding : 1
oogbloeding : 2
oogirritatie : 3
ooglid uitslag : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidhuid droogheid : 1
ooglidzwelling : 3
oogontsteking : 5
oogpijn : 6
rood oog : 4
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 2
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 22
Oor en evenwichtsorgaan : 20
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 4
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
trommelvliesperforatie : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 54
agressie : 1
angst : 3
depressie : 10
depressieve stemming : 9
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
Lusteloos : 2
onrust : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 3
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 3
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 394
artrose : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 2
bothypertrofie : 1
botontwikkeling afwijkend : 1
botpijn : 51
chondrocalcinose : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 4
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 85
gewrichtsstijfheid : 6
gewrichtszwelling : 6
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 7
nekpijn : 1
osteitis : 5
osteolyse : 1
osteonecrose van kaak : 26
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 15
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 12
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 15
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 9
skeletspierstijfheid : 10
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 85
spierspasmen : 12
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 11
spinale pijn : 2
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
versterf botweefsel : 4
vingermisvorming : 1
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 23
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 237
aangezichtspijn : 1
Complication associated with device : 2
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 5
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 15
het heet hebben : 3
het koud hebben : 2
koorts : 14
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 4
malaise : 18
obstructie : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 51
perifeer oedeem : 12
perifere zwelling : 3
pijn : 8
pijn in de borstkas : 21
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 47
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 14
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 9
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstvergroting : 1
premenstruele pijn : 1
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 150
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 2
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 35
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 56
migraine : 4
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 1
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALENDRONINEZUUR

Aantal meldingen 54.544
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
46.252
(85%)
4.188
(8%)
4.104
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
124
(0%)
34.390
(63%)
4.557
(8%)
13.478
(25%)
1.995
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.501
Bloed- en lymfestelsel : 3.072
Bloedvaten : 4.769
Chirurgische en medische verrichtingen : 4.310
Congenitale en genetische afwijkingen : 481
Endocrien syteem : 1.583
Hart : 3.413
Huid- en onderhuid : 6.534
Immuunsysteem : 1.751
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.273
Intoxicaties en letsels : 17.477
Lever en galwegen : 1.122
Maag-darmstelsel : 19.596
Neoplasmata : 2.963
Nier en urinewegen : 3.096
Oog : 3.131
Oor en evenwichtsorgaan : 1.578
Product aanlegenheden : 1.285
Psychisch : 5.392
Sociale omstandigheden : 654
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23.600
Testuitslagen en onderzoeken : 6.120
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.923
Voeding en stofwisseling : 4.997
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.969
Zenuwstelsel : 8.528
Zwangerschap en perinatale periode : 49
Vergelijkbare geneesmiddelen