Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FOSINOPRIL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FOSINOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-6-2023.


FOSINOPRIL

Aantal meldingen 173
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
81
(47%)
91
(53%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 13
kortademigheid : 2
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
Normocytic anaemia : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
nitritoïde reactie : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 4
Huid- en onderhuid : 63
angio-oedeem : 33
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
droge huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
haaruitval : 4
huidontsteking : 1
huiduitslag : 8
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
Pustule : 1
vestibulaire neuronitis : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 54
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
braakneiging : 1
braken : 1
buikpijn : 4
diarree : 9
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 8
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 4
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
uitblijven van urineproductie : 1
Oog : 9
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 4
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
gewrichtspijn : 6
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
maximale hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 4
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 3
seksuele stoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 30
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 5
geheugen vermindering : 1
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 5
lacunair infarct : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 3
smaakverlies : 2
tintelingen : 6
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FOSINOPRIL

Aantal meldingen 3.735
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.660
(44%)
1.762
(47%)
313
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
1.602
(43%)
281
(8%)
1.519
(41%)
331
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 785
Bloed- en lymfestelsel : 129
Bloedvaten : 285
Chirurgische en medische verrichtingen : 13
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 10
Hart : 196
Huid- en onderhuid : 928
Immuunsysteem : 78
Infecties en parasitaire aandoeningen : 79
Intoxicaties en letsels : 100
Lever en galwegen : 68
Maag-darmstelsel : 589
Neoplasmata : 15
Nier en urinewegen : 380
Oog : 90
Oor en evenwichtsorgaan : 52
Product aanlegenheden : 33
Psychisch : 204
Sociale omstandigheden : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 162
Testuitslagen en onderzoeken : 255
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 701
Voeding en stofwisseling : 289
Voortplantingsstelsel en borsten : 77
Zenuwstelsel : 560
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
6 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
7 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
8 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
9 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
10 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
11 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
12 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
13 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
14 C09AA08 VASCASE () Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet