Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FOSINORM (FOSINOPRIL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FOSINORM (FOSINOPRIL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


FOSINOPRIL

Aantal meldingen 561
Ernstig 120
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
292
(52%)
268
(48%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 2
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
falen van de ademhaling : 2
hik : 1
hoesten : 12
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 17
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 4
productieve hoest : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
febriele neutropenie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 39
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 9
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 2
nitritoïde reactie : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 2
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 42
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
congestieve cardiomyopathie : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 12
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 3
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 131
angio-oedeem : 31
blaar : 2
blaarruptuur : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
diabetische voet : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 4
haaruitval : 10
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 5
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 5
reactie op zonlicht : 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 5
roodheid : 4
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 1
erysipelas : 1
infectie van het oor : 1
longontsteking : 2
ontsteking beenmerg : 1
Pustule : 1
pustuleuze rash : 2
vestibulaire neuronitis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 6
bloeding in het oog achter hoornvlies (hyphaema) : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
hemorragie wond : 1
ruptuur pees : 2
val : 1
Lever en galwegen : 13
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 4
leverfalen : 1
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 138
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
Anesthesie van de mond : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 8
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 8
darm-perforatie : 1
diarree : 15
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 9
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 5
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 6
ontstoken lippen : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de mond : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 4
Neoplasmata : 1
alveesklierkanker : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 40
droog oog : 1
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
oogzwelling : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 10
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 3
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 4
plots gehoorverlies : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 47
abnormale dromen : 1
angst : 1
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 8
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 5
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 104
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtszwelling : 1
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
spierbloeding : 2
Spierpijn : 29
spierspasmen : 21
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 27
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
antipsychoticaspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
elektrocardiogram Q-golven : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 3
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
maximale hartfrequentie verlaagd : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 140
aangezichtspijn : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 12
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
kater : 1
koorts : 6
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 9
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 26
perifeer oedeem : 10
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 2
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 26
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
metabole acidose : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
aandoening van vulva : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
genitaal ongemak : 1
genitale zwelling : 1
impotentie : 4
seksuele stoornis : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 113
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 3
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 17
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 17
lacunair infarct : 2
migraine : 3
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
perifere zenuwpijn : 1
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 5
spierspasmen : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 9
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FOSINOPRIL

Aantal meldingen 3.569
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.582
(44%)
1.683
(47%)
304
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
1.584
(44%)
181
(5%)
1.471
(41%)
331
(9%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 733
Bloed- en lymfestelsel : 126
Bloedvaten : 274
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 7
Hart : 192
Huid- en onderhuid : 900
Immuunsysteem : 77
Infecties en parasitaire aandoeningen : 77
Intoxicaties en letsels : 93
Lever en galwegen : 67
Maag-darmstelsel : 567
Neoplasmata : 16
Nier en urinewegen : 363
Oog : 87
Oor en evenwichtsorgaan : 48
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 200
Sociale omstandigheden : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 152
Testuitslagen en onderzoeken : 235
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 669
Voeding en stofwisseling : 272
Voortplantingsstelsel en borsten : 74
Zenuwstelsel : 528
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
6 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
7 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
8 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
9 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
10 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
11 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
12 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
13 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
14 C09AA08 VASCASE () Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet