Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FURADANTINE (NITROFURANTOINE)

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FURADANTINE (NITROFURANTOINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XE01 FURABID (NITROFURANTOINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01XE01 FURADANTINE (NITROFURANTOINE) Capsule
J01XE01 NITROFURANTOINE Capsule, Drank (suspensie)
J01XE01 NITROFURANTOINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Passier, J.L.M. Hoogzwanger: voorzichtig met nitrofurantoine PW 2013
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2011 21(4):222-224
4 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Nitrofurantoine en cutane vasculitis NTvDV 2012 (5):9-11
5 Molen-Eigenraam van der M. Nitrofurantoïne en paresthesieën, een vroeg signaal van neuropathie GeBu 2004 38(2):14-15
6 Passier,JLM. Nitrofurantoïne gebruik peripartum Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie 2013 38:13-14
7 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Nitrofurantoine and cutaneous vasculitis - an update 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 2.007
Ernstig 335
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
127
(6%)
1.878
(94%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 490
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 2
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 6
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 3
diafragmapijn : 2
droge keel : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 5
hik : 2
hoesten : 73
hyperventilatie : 1
hypopnoea : 1
interstitiële longziekte : 29
irritatie keel : 2
kortademigheid : 238
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 25
longembolie : 2
longfibrose : 16
longinfiltraat : 2
longontsteking : 12
longpijn : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 4
niezen : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 10
Overgevoeligheidspneumonitis : 5
piepen : 3
pijnlijke ademhaling : 2
productieve hoest : 2
pulmonale eosinofilie : 1
rhonchi : 1
schadelijk effect op de long : 14
snelle ademhaling : 2
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 25
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 2
leukocytose : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 48
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 8
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 10
lymfoedeem : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 12
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 71
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartklepinsufficiëntie : 1
hartkloppingen : 40
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 12
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 583
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 17
blaar : 7
brandend gevoel van de huid : 5
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 2
eczeem : 5
erythema multiforme : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 61
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 16
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 2
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huiduitslag : 130
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (rash papulair) : 13
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 99
jeukende huiduitslag : 29
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 2
nagelloslating : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 6
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 32
overmatige verhoorning van de huid : 1
periorale dermatitis : 1
pijn aan de huid : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 6
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 33
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 33
strakke huid : 1
Trichodynia : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 5
zonneallergie : 2
zweten en rillen : 4
Immuunsysteem : 94
anafylactische reactie : 20
anafylactische shock : 30
auto-immuunziekte : 1
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 38
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 52
acarodermatitis : 1
blaasontsteking : 1
febris recurrens : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 12
neus-keelontsteking : 1
oesofagitis door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de speekselklier : 3
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 4
speekselklierontsteking : 11
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 3
Intoxicaties en letsels : 9
blootstelling via moedermelk : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
overdosering (niet opzettelijk) : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 91
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 7
auto-immuunhepatitis : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 21
geelzucht (cholestatisch) : 4
geelzucht toxisch : 3
granulomateuze leverziekte : 1
hepatische cirrose : 4
Hepatitis : 18
hepatitis acuut : 4
hepatitis cholestatisch : 8
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
leveraandoening : 3
leverfalen : 4
leverletsel : 1
ontsteking van de galblaas : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 3
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 762
aandoening maag-darmstelsel : 4
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 2
alvleesklierontsteking : 5
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 3
boeren : 4
braakneiging : 5
braken : 122
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 22
buikpijn : 66
buikwand hematoom : 1
diarree : 94
droge mond : 19
enteritis : 2
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 9
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 8
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 4
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
misselijkheid : 266
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 12
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 5
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 33
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
projectiel braken : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 5
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 3
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
winderigheid : 5
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
nierpijn : 4
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 12
verminderde urineafscheiding : 2
Oog : 61
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 16
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 4
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 2
scheelzien : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 24
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 7
ooraandoening : 1
oorpijn : 4
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 183
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
agressie : 2
alcoholkater : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 14
angststoornis : 2
bedplassen : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 33
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 8
ijlen : 2
leesstoornis : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 7
onrust : 4
onverschillig : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 2
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 8
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 6
stotteren : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 24
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 229
artrose : 1
botpijn : 4
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 41
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 2
lupusachtig syndroom : 1
nekpijn : 4
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 30
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 7
reumatische koorts : 1
rugpijn : 16
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 58
spierspasmen : 15
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 19
Testuitslagen en onderzoeken : 78
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloed glucose abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 15
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 11
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Liver function test increased : 1
pO2 verlaagd : 1
stollingseiwitten in bloed verlaagd : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 7
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 704
aangezichtspijn : 3
crepitaties : 1
dorst : 2
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 8
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 15
het heet hebben : 7
het koud hebben : 11
huilen : 2
koorts : 181
koude rillingen : 63
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 24
loopstoornis : 3
malaise : 94
oedeem : 11
onbestendig gevoel borstkas : 23
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 16
perifere zwelling : 10
pijn : 18
pijn in de borstkas : 48
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
schuimbekken : 1
statisch oedeem : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 88
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 2
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 9
Voeding en stofwisseling : 54
alcoholintolerantie : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
uitdroging : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 41
vocht vasthouden : 2
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
borstmelk verkleuring : 1
borstpijn : 2
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 7
pijnlijke borst : 1
stoornis borstvoeding : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 3
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 742
aandachtstoornis : 7
anesthesie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 8
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 114
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 3
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 21
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 236
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
koortsstuip : 1
leverencefalopathie : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 22
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 15
presyncope : 11
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 44
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 6
spanningshoofdpijn : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 125
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 11
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 17
verstoorde smaak : 7
zenuwontsteking : 2
zenuwpijn : 6
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 7
foetale hypokinesie : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 22.540
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.590
(82%)
3.013
(13%)
937
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
98
(0%)
7.412
(33%)
1.106
(5%)
12.705
(56%)
1.219
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.313
Bloed- en lymfestelsel : 903
Bloedvaten : 566
Chirurgische en medische verrichtingen : 87
Congenitale en genetische afwijkingen : 110
Endocrien syteem : 23
Hart : 593
Huid- en onderhuid : 6.452
Immuunsysteem : 1.567
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.364
Intoxicaties en letsels : 641
Lever en galwegen : 1.781
Maag-darmstelsel : 5.201
Neoplasmata : 53
Nier en urinewegen : 634
Oog : 507
Oor en evenwichtsorgaan : 272
Product aanlegenheden : 66
Psychisch : 895
Sociale omstandigheden : 68
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.696
Testuitslagen en onderzoeken : 1.526
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.499
Voeding en stofwisseling : 631
Voortplantingsstelsel en borsten : 147
Zenuwstelsel : 4.457
Zwangerschap en perinatale periode : 121
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01XE02 NIFURTOINOL Overige toedieningsvormen