Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

GEFITINIB

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GEFITINIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XE02 GEFITINIB Tablet
L01XE02 IRESSA (GEFITINIB) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Alting, K., Jessurun, N. Gebruik TKI's kan leiden tot milde en fatale bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(45):22-23
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-6-2020.


GEFITINIB

Aantal meldingen 15
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2
(13%)
12
(80%)
1
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
hoesten : 1
schadelijk effect op de long : 1
Huid- en onderhuid : 3
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking nagelriem : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 4
acute onsteking alvleesklier : 1
buikpijn : 1
diarree : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Nier en urinewegen : 1
vaker urineren : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
het koud hebben : 1
onverwacht effect : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Zenuwstelsel : 1
minder smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GEFITINIB

Aantal meldingen 7.662
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.580
(60%)
2.755
(36%)
327
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
2.449
(32%)
3.724
(49%)
1.406
(18%)
78
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.519
Bloed- en lymfestelsel : 335
Bloedvaten : 225
Chirurgische en medische verrichtingen : 30
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 17
Hart : 212
Huid- en onderhuid : 2.133
Immuunsysteem : 31
Infecties en parasitaire aandoeningen : 790
Intoxicaties en letsels : 280
Lever en galwegen : 456
Maag-darmstelsel : 1.740
Neoplasmata : 604
Nier en urinewegen : 247
Oog : 226
Oor en evenwichtsorgaan : 27
Product aanlegenheden : 6
Psychisch : 211
Sociale omstandigheden : 23
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 319
Testuitslagen en onderzoeken : 788
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.747
Voeding en stofwisseling : 466
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
Zenuwstelsel : 685
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XE10 AFINITOR (EVEROLIMUS) Tablet
2 L01XE36 ALECENSA (ALECTINIB) Capsule
3 L01XE43 ALUNBRIG (BRIGATINIB) Tablet
4 L01XE14 BOSULIF (BOSUTINIB) Tablet
5 L01XE46 BRAFTOVI (ENCORAFENIB) Capsule
6 L01XE26 CABOMETYX (CABOZANTINIB) Tablet
7 L01XE12 CAPRELSA (VANDETANIB) Tablet
8 L01XE26 COMETRIQ (CABOZANTINIB) Capsule
9 L01XE38 COTELLIC (COBIMETINIB) Tablet
10 L01XE06 DASATINIB Tablet
11 L01XE10 EVEROLIMUS Tablet
12 L01XE34 FOTIVDA (TIVOZANIB) Capsule
13 L01XE13 GIOTRIF (AFATINIB) Tablet
14 L01XE01 GLIVEC (IMATINIB) Capsule, Tablet
15 L01XE33 IBRANCE (PALBOCICLIB) Capsule
16 L01XE24 ICLUSIG (PONATINIB) Tablet
17 L01XE01 IMATINIB Tablet
18 L01XE27 IMBRUVICA (IBRUTINIB) Capsule, Tablet
19 L01XE17 INLYTA (AXITINIB) Tablet
20 L01XE18 JAKAVI (RUXOLITINIB) Tablet
21 L01XE29 KISPLYX (LENVATINIB) Capsule
22 L01XE42 KISQALI (RIBOCICLIB) Tablet
23 L01XE29 LENVIMA (LENVATINIB) Capsule
24 L01XE44 LORVIQUA (LORLATINIB) Tablet
25 L01XE25 MEKINIST (TRAMETINIB) Tablet
26 L01XE41 MEKTOVI (BINIMETINIB) Tablet
27 L01XE05 NEXAVAR (SORAFENIB) Tablet
28 L01XE31 OFEV (NINTEDANIB) Capsule
29 L01XE39 RYDAPT (MIDOSTAURINE) Capsule
30 L01XE06 SPRYCEL (DASATINIB) Drank (suspensie), Tablet
31 L01XE21 STIVARGA (REGORAFENIB) Tablet
32 L01XE04 SUTENT (SUNITINIB) Capsule
33 L01XE23 TAFINLAR (DABRAFENIB) Capsule
34 L01XE35 TAGRISSO (OSIMERTINIB) Tablet
35 L01XE03 TARCEVA (ERLOTINIB) Tablet
36 L01XE08 TASIGNA (NILOTINIB) Capsule
37 L01XE09 TEMSIROLIMUS Infuus
38 L01XE09 TORISEL (TEMSIROLIMUS) Oplossing voor infuus
39 L01XE07 TYVERB (LAPATINIB) Tablet
40 L01XE31 VARGATEF (NINTEDANIB) Capsule
41 L01XE50 VERZENIOS (ABEMACICLIB) Tablet
42 L01XE47 VIZIMPRO (DACOMITINIB) Tablet
43 L01XE11 VOTRIENT (PAZOPANIB) Tablet
44 L01XE10 VOTUBIA (EVEROLIMUS) Tablet
45 L01XE16 XALKORI (CRIZOTINIB) Capsule
46 L01XE15 ZELBORAF (VEMURAFENIB) Tablet
47 L01XE28 ZYKADIA (CERITINIB) Capsule, Tablet