Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GLICLAZIDE

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in GLICLAZIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BB09 DIAMICRON (GLICLAZIDE TABLET MGA) Tablet met gereguleerde afgifte
A10BB09 DIAMICRON (GLICLAZIDE) Tablet met gereguleerde afgifte
A10BB09 GLICLAZIDE Tablet met gereguleerde afgifte
A10BB09 GLICLAZIDE TABLET MGA Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


GLICLAZIDE

Aantal meldingen 243
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
94
(39%)
149
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
droge keel : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 6
orofaryngeale pijn : 2
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 1
pancytopenie : 1
rode bloedcelafwijking : 1
Bloedvaten : 17
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 14
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 55
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
cholestatische pruritus : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 2
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 6
hand-voet syndroom : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 6
huiduitslag (toxisch) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 12
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pseudoporfyrie : 1
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 4
vervellen : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 2
tandletsel : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 67
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
braakneiging : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 13
droge mond : 2
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandvlees aandoening : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
myelofibrose : 1
Nier en urinewegen : 12
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 17
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
jeuk aan oog : 1
ongemak in het oog : 1
oogpijn : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 23
abnormale dromen : 2
agressie : 1
angst : 1
depressieve stemming : 2
hallucinatie (visueel) : 1
ijlen : 2
onrust : 1
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 3
vrees : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 36
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 13
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 8
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 74
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 14
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 8
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 4
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 8
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 35
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
gewichtsverlies gering : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 14
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 6
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 70
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
dementie : 1
duizeligheid : 10
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 23
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 6
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 10
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GLICLAZIDE

Aantal meldingen 11.364
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.127
(54%)
5.017
(44%)
220
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
225
(2%)
521
(5%)
5.848
(51%)
4.403
(39%)
367
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 501
Bloed- en lymfestelsel : 356
Bloedvaten : 285
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 25
Hart : 369
Huid- en onderhuid : 2.280
Immuunsysteem : 86
Infecties en parasitaire aandoeningen : 187
Intoxicaties en letsels : 466
Lever en galwegen : 447
Maag-darmstelsel : 2.163
Neoplasmata : 73
Nier en urinewegen : 461
Oog : 334
Oor en evenwichtsorgaan : 83
Product aanlegenheden : 275
Psychisch : 408
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 385
Testuitslagen en onderzoeken : 941
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.713
Voeding en stofwisseling : 2.882
Voortplantingsstelsel en borsten : 72
Zenuwstelsel : 2.213
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10BB01 GLIBENCLAMIDE Tablet
2 A10BB03 TOLBUTAMIDE Tablet
3 A10BB12 AMARYL (GLIMEPIRIDE) Tablet
4 A10BB12 GLIMEPIRIDE Tablet