Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

HYDROXYZINE

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROXYZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BB01 ATARAX (HYDROXYZINE) Omhulde tablet, Stroop
N05BB01 HYDROXYZINE Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
2 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
3 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


HYDROXYZINE

Aantal meldingen 159
Ernstig 35
Geslacht
Man
Vrouw
55
(35%)
104
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
asfyxie : 1
hik : 1
kortademigheid : 4
longaandoening : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
beenmergfalen : 1
factor VIII-remming : 1
methemoglobinemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 4
flauwvallen : 1
overmatig blozen : 2
vaatpijn : 1
Endocrien syteem : 1
klachten na staken steroïden : 1
Hart : 10
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 6
Kounis-syndroom : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 52
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 3
haaruitval : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
Jeuk : 11
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
erysipelas : 1
huid bacteriële infectie : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Lever en galwegen : 7
auto-immuunhepatitis : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 28
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikklachten : 2
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
Tongue discomfort : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 1
borstkanker man : 1
Oog : 9
corneadegeneratie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
oogaandoening : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 22
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid : 1
agressie : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
extreme slaperigheid : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesontsteking : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 11
abnormale hartritme : 1
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 44
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 8
alcoholintolerantie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
lipo-oedeem : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 45
aandachtstoornis : 3
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 7
duizeligheid bij inspanning : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXYZINE

Aantal meldingen 12.912
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.501
(58%)
4.541
(35%)
870
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
76
(1%)
4.893
(38%)
3.574
(28%)
4.349
(34%)
20
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 885
Bloed- en lymfestelsel : 324
Bloedvaten : 490
Chirurgische en medische verrichtingen : 78
Congenitale en genetische afwijkingen : 80
Endocrien syteem : 34
Hart : 903
Huid- en onderhuid : 2.253
Immuunsysteem : 699
Infecties en parasitaire aandoeningen : 281
Intoxicaties en letsels : 2.254
Lever en galwegen : 256
Maag-darmstelsel : 1.554
Neoplasmata : 55
Nier en urinewegen : 361
Oog : 404
Oor en evenwichtsorgaan : 121
Product aanlegenheden : 92
Psychisch : 2.644
Sociale omstandigheden : 104
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 426
Testuitslagen en onderzoeken : 842
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.690
Voeding en stofwisseling : 344
Voortplantingsstelsel en borsten : 95
Zenuwstelsel : 4.004
Zwangerschap en perinatale periode : 102
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.