Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BISACODYL

Maagsapresistente tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BISACODYL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


BISACODYL

Aantal meldingen 144
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
33
(23%)
111
(77%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
Faryngeale zwelling : 2
kortademigheid : 2
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
snurken : 1
Bloedvaten : 8
bleekheid : 2
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
Shock symptom : 1
Spataderen : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
acne : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 19
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
faryngitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 175
aambeien : 1
aandrang voor ontlasting : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braakneiging : 2
braken : 28
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 49
diarree : 20
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
ischemische colitis : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 1
misselijkheid : 38
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 11
pijn in de onderbuik : 1
tandongemak : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 2
vaak plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 6
abnormaal gevoel in oog : 1
Afwijking oogbeweging : 1
erytheem van het ooglid : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
rood oog : 1
Psychisch : 12
bedplassen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 2
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
abnormale hartritme : 1
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
Aangezicht ongemak : 1
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
koorts : 1
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 1
malaise : 8
onverwacht effect : 2
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 1
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 82
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 23
flauwvallen : 20
hoofdpijn : 6
migraine : 1
presyncope : 15
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BISACODYL

Aantal meldingen 4.946
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.099
(63%)
1.513
(31%)
334
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
44
(1%)
2.055
(42%)
952
(19%)
1.785
(36%)
110
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 211
Bloed- en lymfestelsel : 79
Bloedvaten : 253
Chirurgische en medische verrichtingen : 61
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 21
Hart : 186
Huid- en onderhuid : 687
Immuunsysteem : 86
Infecties en parasitaire aandoeningen : 157
Intoxicaties en letsels : 895
Lever en galwegen : 44
Maag-darmstelsel : 2.560
Neoplasmata : 80
Nier en urinewegen : 214
Oog : 100
Oor en evenwichtsorgaan : 49
Product aanlegenheden : 79
Psychisch : 593
Sociale omstandigheden : 79
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 332
Testuitslagen en onderzoeken : 303
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.641
Voeding en stofwisseling : 327
Voortplantingsstelsel en borsten : 40
Zenuwstelsel : 898
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AB06 FUCA EXCELLENT () Tablet
2 A06AB06 HERBESAN () Kruidenthee
3 A06AB06 SENNOCOL (SENNA) Tablet
4 A06AB06 SENNOSIDEN A+B Stroop
5 A06AB06 XPRAEP (SENNOSIDEN A+B) Stroop
6 A06AB08 DULCODRUPPELS (PICOZWAVELZUUR) Druppels
7 A06AB08 DULCOPEARLS (PICOZWAVELZUUR) Capsule
8 A06AB20 VOGEL (LIJN PREPARAAT/SENNA/RHAMNUS FRANGULA) Zakje (granulaat)
9 A06AB56 PRUNACOLON (SENNA/DEXPANTHENOL) Stroop
10 A06AB56 PRUNASINE (SENNA/DEXPANTHENOL) Stroop
11 A06AB56 SENNA/DEXPANTHENOL Stroop
12 A06AB58 CITRAFLEET (PICOZWAVELZUUR/MGO/CITROENZUUR) Poeder voor drank
13 A06AB58 PICOPREP (PICOZWAVELZUUR/MGO/CITROENZUUR) Poeder voor drank