Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CICLOSPORINE

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CICLOSPORINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01XA18 CICLOSPORINE Oogdruppels, Oogzalf
S01XA18 IKERVIS (CICLOSPORINE) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 17-8-2022.


CICLOSPORINE

Aantal meldingen 10
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
1
(10%)
9
(90%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
tandextractie : 1
Huid- en onderhuid : 2
eczeem : 1
fotodermatose : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
tandinfectie : 1
Maag-darmstelsel : 2
Gingival discomfort : 1
lipzwelling : 1
Oog : 7
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 4
oogpijn : 1
traanproductie verhoogd : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
slapeloosheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
irritatie op de toedieningsplaats : 1
malaise : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 5
duizeligheid : 2
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CICLOSPORINE

Aantal meldingen 55.044
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
28.363
(52%)
22.488
(41%)
4.193
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
281
(1%)
26.973
(49%)
8.936
(16%)
17.656
(32%)
1.198
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.660
Bloed- en lymfestelsel : 3.693
Bloedvaten : 3.013
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.114
Congenitale en genetische afwijkingen : 259
Endocrien syteem : 237
Hart : 1.669
Huid- en onderhuid : 5.188
Immuunsysteem : 4.275
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.299
Intoxicaties en letsels : 8.695
Lever en galwegen : 1.839
Maag-darmstelsel : 6.077
Neoplasmata : 4.199
Nier en urinewegen : 6.240
Oog : 11.007
Oor en evenwichtsorgaan : 463
Product aanlegenheden : 1.480
Psychisch : 1.721
Sociale omstandigheden : 124
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.037
Testuitslagen en onderzoeken : 6.505
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.046
Voeding en stofwisseling : 2.223
Voortplantingsstelsel en borsten : 409
Zenuwstelsel : 6.970
Zwangerschap en perinatale periode : 463
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01XA03 NATRIUMCHLORIDE Oogdruppels, Oogzalf
2 S01XA05 EDETINEZUUR Oogdruppels, Oogwassing
3 S01XA08 ACETYLCYSTEINE Oogdruppels
4 S01XA15 ASCORBINEZUUR Oogdruppels
5 S01XA19 HOLOCLAR (AUTOLOGE LIMBALE CORNEALE (STAM)CELLEN) Levend weefsel equivalent
6 S01XA19 HOLOCLAR (AUTOLOGE LIMBALE CORNEALE (STAM)CELLEN) Levend weefsel equivalent
7 S01XA20 ARTELAC (HYPROMELLOSE) Oogdruppels
8 S01XA20 BSS OOGSPOELING Spoeling
9 S01XA20 CARBOMEER Ooggel
10 S01XA20 CELLUVISC (CARMELLOSE) Oogdruppels
11 S01XA20 CETOSTEARYLALCOHOL/PARAFFINE/VASELINE Oogzalf
12 S01XA20 DEXTRAN 70/HYPROMELLOSE Oogdruppels
13 S01XA20 DRY EYE GEL (CARBOMEER) Ooggel
14 S01XA20 DURATEARS Z (OOGZALF) Oogzalf
15 S01XA20 DURATEARS-OOGDRUPPELS (DEXTRAN 70/HYPROMELLOSE) Oogdruppels
16 S01XA20 DURATEARS-OOGDRUPPELS (POVIDON) Oogdruppels
17 S01XA20 HYLAN (HYALURONZUUR/CARBOMEER) Oogdruppels
18 S01XA20 HYPROMELLOSE Oogdruppels
19 S01XA20 HYPROMELLOSE MONOFREE (HYPROMELLOSE) Oogdruppels
20 S01XA20 LACRINORM (CARBOMEER) Ooggel, Ooginsert
21 S01XA20 LIPOSIC (CARBOMEER) Ooggel
22 S01XA20 METHYLCELLULOSE Oogdruppels
23 S01XA20 NATRIUMCHLORIDE Oogwassing
24 S01XA20 OCULOTECT (POVIDON) Oogdruppels
25 S01XA20 OOGZALF Oogzalf
26 S01XA20 OPHTASOL (BSS OOGSPOELING) Spoeling
27 S01XA20 PROTAGENS (POVIDON) Oogdruppels
28 S01XA20 SICCAFLUID () Ooggel
29 S01XA20 THILO TEARS (CARBOMEER) Ooggel
30 S01XA20 VIDISIC (CARBOMEER) Ooggel
31 S01XA20 VIDISIC (POVIDON) Oogdruppels
32 S01XA21 CYSTADROPS (MERCAPTAMINE) Oogdruppels
33 S01XA21 MERCAPTAMINE Oogdruppels
34 S01XA22 JETREA (OCRIPLASMINE) Oplossing voor injectie / infuus
35 S01XA27 LUXTURNA (VORETIGEEN NEPARVOVEC) Oplossing voor injectie / infuus