Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analysis of suspected batch AC20B199AA of Infanrix-IPV® vaccine 2013 Signals document
2 Apnoea following immunisation of preterm infants 2013 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 2.295
Ernstig 490
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.224
(53%)
1.068
(47%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 331
ademhalingsproblemen (apneu) : 95
afwijkende ademhaling : 104
apneuaanval : 2
astma : 5
Brief resolved unexplained event : 8
bronchospasme : 1
centrale cyanose : 9
hoesten : 52
Infantile apnoea : 3
kortademigheid : 36
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neonatale hypoxie : 1
onregelmatige ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 2
snelle ademhaling : 2
sputum toegenomen : 6
verslikken : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytopenische purpura : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 512
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 102
bleekheid : 352
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 8
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 29
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 12
ziekte van Kawasaki : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
antibioticatherapie : 1
Hart : 11
hartspieraandoening : 2
restrictieve cardiomyopathie : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 3
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 726
acuut hemorragisch oedeem van de kindertijd : 1
angio-oedeem : 15
blaar : 1
constitutioneel eczeem : 2
eczeem : 57
galbulten : 33
gele huid : 1
huid warm : 86
huidaandoening : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 151
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag met blaasjes : 6
huidverkleuring : 206
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 4
puntbloedingen : 76
rode huiduitslag : 1
roodheid : 15
toename huidpigment : 3
vlekkerige huiduitslag : 2
zweten en rillen : 27
Immuunsysteem : 8
koemelkallergie : 4
meervoudige allergieën : 1
overgevoeligheid : 1
verminderde immuunresponse : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 200
abces : 10
abces nek : 1
abces op de injectie plaats : 9
bacteriele gewrichtsontsteking : 2
bacteriele hersenvliesontsteking : 2
blaasontsteking : 1
botulisme : 1
bovenste luchtweginfectie : 11
Bovenste luchtweginfectie : 8
bronchiolitis : 1
bronchitis : 1
buikgriep : 11
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
epiglottitis : 1
faryngitis : 5
Haemophilus-epiglottitis : 1
hand-, voet- en mondziekte : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenvliesontsteking : 6
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 3
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 4
huidinfectie : 3
infectie : 3
infectie van het oor : 1
infectieuze kroep : 1
krentenbaard (impetigo) : 3
longontsteking : 1
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 2
luchtweginfectie viraal : 3
mastoïditis : 3
middenoorontsteking : 24
neus-keelontsteking : 39
onderste luchtweginfectie : 2
ontsteking beenmerg : 3
ontsteking van de nier en nierbekken : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
otitis media chronisch : 1
pertussis : 5
pneumokokken-sepsis : 1
purulentie : 1
respiratoir syncytiaal virus bronchiolitis : 1
respiratoir syncytieel virusinfectie : 2
Subglottic laryngitis : 1
urineweginfectie : 3
urosepsis : 1
virale hersenvliesontsteking : 1
virale infectie : 5
Lever en galwegen : 1
acuut leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 325
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
braken : 182
buikklachten : 1
buikpijn : 8
diarree : 106
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 3
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 8
regurgitatie : 4
verandering in de stoelgang : 1
zuurbranden : 2
Neoplasmata : 3
kwaadaardig tumor van zenuwstelsel (neuroblastoom) : 2
melanocytische naevus : 1
Nier en urinewegen : 8
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 5
Oog : 101
Afwijking oogbeweging : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 94
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
scheelzien : 2
traanproductie verhoogd : 1
zwelling van ooglid : 2
Psychisch : 279
abnormaal gedrag : 45
Apathisch : 18
autismespectrumstoornis : 3
Breath holding spell : 21
gedragsproblemen : 2
head banging : 1
leerhandicap : 1
Lusteloos : 2
prikkelbaarheid : 8
Psychomotorische retardatie : 1
rusteloosheid : 11
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 104
sociaal vermijdingsgedrag : 1
staren : 56
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
groeivertraging : 1
kaakklem : 1
mobiliteit verminderd : 2
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 2
spiertrekkingen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 57
afwijkend EEG : 2
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 13
lichaamstemperatuur verlaagd : 19
ontstekingsmarker verhoogd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 13
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3561
benauwdheidsgevoel : 4
Developmental regression : 1
fibrose : 14
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
gevoel abnormaal : 1
High-pitched crying : 5
hoge koorts : 10
huilen : 1.096
Illness : 2
injectieplaatshematoom : 10
injectieplaatsrash : 4
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 5
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 4
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1.071
koude rillingen : 26
lage lichaamstemperatuur : 1
litteken op de toedieningsplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 5
malaise : 211
onbeoordeelbaar voorval : 1
ontsteking : 433
ontsteking op de injectieplaats : 44
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 389
pijn op de injectieplaats : 13
reactie op de injectieplaats : 8
roodheid op de injectieplaats : 12
schreeuwen : 7
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 9
verminderd gebruik ingeente arm of been : 23
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
zwelling : 111
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 10
Voeding en stofwisseling : 268
niet goed groeien : 1
slecht gevoede zuigeling : 76
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 8
verminderd drinken : 110
verminderde eetlust : 70
voedingsstoornis : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
peniszwelling : 1
Zenuwstelsel : 1230
autonoom zenuwstelsel stoornis : 2
bewegingsarmoede : 4
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 198
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 91
coma : 1
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 246
epilepsie : 10
flauwvallen : 40
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 1
Intellectual disability : 3
koortsstuip : 40
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
kwijlen : 28
Motorische disfunctie : 1
myoclone epilepsie : 1
Nekstijfheid : 6
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
postictale toestand : 3
presyncope : 5
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 179
spasmen bij een kind : 2
spierspasmen : 50
toeval (convulsie) : 72
trilling/beving (tremor) : 2
uitpuilende fontanel : 6
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 49
verminderd bewustzijn : 170
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-HAEMOPHILUS-KINKHOEST-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA01 DTP VACCIN Injectie
2 J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
5 J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
7 J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
8 J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
9 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
10 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
11 J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie