Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

IPRATROPIUM BROMIDE (IPRATROPIUM)

Inhalatiepoeder

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IPRATROPIUM BROMIDE (IPRATROPIUM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BB01 ATROVENT (IPRATROPIUM) Aerosol, Vernevelvloeistof
R03BB01 IPRATROPIUM Aerosol
R03BB01 IPRATROPIUM BROMIDE (IPRATROPIUM) Inhalatiepoeder
R03BB01 IPRAXA STERI-NEB (IPRATROPIUM) Vernevelvloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Beers E., Groot de M.C.H. Anticholinerge bijwerkingen van geneesmiddelen bij ouderen PW 2006 141(31):988-989
2 Hooimeijer H.L., Deure van der H., Langen-Wouterse de J.J. Bemoeilijkte mictie bij een kind toegeschreven aan het gebruik van ipratropium en salbutamol NTVG 2007 151(50):2726-2728
3 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


IPRATROPIUM

Aantal meldingen 190
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
72
(38%)
117
(62%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 43
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 4
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 8
kortademigheid : 9
larynxaandoening : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
pijn strottenhoofd : 1
productieve hoest : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 2
stemstoornis : 8
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 11
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 38
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huiduitslag : 9
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 6
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
infectie van het oor : 1
ooglidinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
spierscheur : 1
Maag-darmstelsel : 70
bloedbraken : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 4
caries tanden : 1
droge mond : 12
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 4
maagklachten : 3
misselijkheid : 21
ontsteking mondholte : 6
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 3
tongontsteking : 2
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 17
accomodatiestoornis ooglens : 2
bloeding in het oogwit : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
pupilreactie gestoord : 1
verwijding van de pupillen : 4
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 6
hallucinaties : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onverwacht effect : 11
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
verminderde werkzaamheid : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 50
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
hoofdpijn : 24
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IPRATROPIUM

Aantal meldingen 8.507
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.348
(51%)
3.592
(42%)
567
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
37
(0%)
4.168
(49%)
1.987
(23%)
1.930
(23%)
385
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.404
Bloed- en lymfestelsel : 111
Bloedvaten : 355
Chirurgische en medische verrichtingen : 52
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 19
Hart : 836
Huid- en onderhuid : 934
Immuunsysteem : 205
Infecties en parasitaire aandoeningen : 576
Intoxicaties en letsels : 797
Lever en galwegen : 46
Maag-darmstelsel : 1.561
Neoplasmata : 92
Nier en urinewegen : 362
Oog : 502
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 271
Psychisch : 411
Sociale omstandigheden : 31
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 241
Testuitslagen en onderzoeken : 486
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.881
Voeding en stofwisseling : 191
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
Zenuwstelsel : 1.775
Zwangerschap en perinatale periode : 21
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BB04 SPIRIVA (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
2 R03BB04 TIOTROPIUM Inhalatiepoeder
3 R03BB04 TIOTRUS (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder
4 R03BB05 BRETARIS (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
5 R03BB05 EKLIRA (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
6 R03BB06 SEEBRI BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
7 R03BB06 TOVANOR BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
8 R03BB07 INCRUSE (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder
9 R03BB07 INCRUSE ELLIPTA (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder