Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TRIAMCINOLON

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TRIAMCINOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB08 KENACORT-A (TRIAMCINOLONACETONIDE) Suspensie voor injectie
H02AB08 TRIAMCINOLON Tablet
H02AB08 TRIAMCINOLONACETONIDE Injectie
H02AB08 TRISPAN (TRIAMCINOLONHEXACETONIDE) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G, van Lint J, Aharouay H Zichtbaar deukje bij triamcinolonacetonide injecties Reuma Magazine 2022 2022 Download publicatie

2 van Es M, Aharouay H Een deuk na injectie met triamcinolonacetonide Uitsluitend Apotheek (UA) 2022 12 Download publicatie

3 Aharouay H, van Hunsel F, van Puijenbroek E.P Subcutane atrofie na triamcinolonacetonide-injecties Huisarts en Wetenschap 2023 66 DOI
4 Injectietechniek belangrijk bij triamcinolonacetonide-injecties 0
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Triamcinolone acetonide injection and injection site atrophy 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 495
Ernstig 37
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
81
(16%)
411
(83%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
bloedneus : 2
hik : 4
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 8
orofaryngeale pijn : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 74
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 4
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 37
overmatig blozen : 22
trombose ader : 2
vaatspasme : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 6
anovulatoire cyclus : 1
klachten na staken steroïden : 1
schildklieraandoening : 1
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 33
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 191
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 6
dunne huid : 11
eczeem : 1
galbulten : 10
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidhypopigmentatie : 3
huiduitslag : 15
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 7
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 1
lipo-atrofie : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 7
papel : 1
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 5
roodheid : 59
rosacea : 1
verandering haarkleur : 1
verdikte littekens (keloïd vorming) : 1
vermindering huidpigment : 9
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 21
anafylactische reactie : 8
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
abces : 1
gordelroos : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
oogkascellulitis : 1
orale candida infectie : 2
schimmelinfectie : 1
stafylokokken-infectie : 2
steenpuist op aangezicht : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling via moedermelk : 1
fascia ruptuur : 1
huidwond : 1
ledemaatletsel : 1
medicatiefout : 1
onderhuidse bloeding : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
wond : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 52
abnormale ontlasting : 1
Anesthesie van de mond : 1
braakneiging : 1
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 1
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipblaar : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 4
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
Oog : 25
bloeding in het oogwit : 1
Central serous chorioretinopathy : 1
chalazion : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
enoftalmie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 1
Psychisch : 50
abnormale dromen : 1
angst : 7
depressie : 2
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 3
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 4
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 8
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 55
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 11
gewrichtszwelling : 2
liespijn : 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
nekpijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 12
spierzwakte : 3
voetmisvorming : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 26
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hormoonspiegel abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 245
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
atrofie : 2
bloeding op de injectieplaats : 1
calcinose : 1
exfoliatie van injectieplaats : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 4
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 12
huilen : 1
hyperesthesie op injectieplaats : 1
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 22
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 9
koude rillingen : 8
litteken op injectieplaats : 1
malaise : 15
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 4
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 3
pijn : 8
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 15
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 4
slijmvliesdroogheid : 1
streaking op injectieplaats : 1
Symptom recurrence : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verkleuring op de toedieningsplaats : 2
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 2
weefselschade op injectieplaats : 40
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 4
zwelling aangezicht : 12
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 11
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 122
bloedingen na de menopauze : 38
borstpijn : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 16
Intermenstrual bleeding : 6
menstruaties met grote tussenpozen : 3
menstruatiestoornis : 13
onregelmatige menstruatie : 9
pijn in de eileiders / eierstokken : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
polymenorroe : 3
symptomen overgang : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 20
verlate menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 102
aandachtstoornis : 3
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
complex regionaal pijn syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 19
dyskinesie : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 34
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 3
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 23.068
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.842
(56%)
6.862
(30%)
3.364
(15%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(0%)
15.223
(66%)
3.340
(14%)
4.168
(18%)
294
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.502
Bloed- en lymfestelsel : 165
Bloedvaten : 1.223
Chirurgische en medische verrichtingen : 111
Congenitale en genetische afwijkingen : 38
Endocrien syteem : 671
Hart : 634
Huid- en onderhuid : 4.972
Immuunsysteem : 1.155
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.977
Intoxicaties en letsels : 3.305
Lever en galwegen : 61
Maag-darmstelsel : 1.958
Neoplasmata : 186
Nier en urinewegen : 261
Oog : 1.945
Oor en evenwichtsorgaan : 258
Product aanlegenheden : 445
Psychisch : 1.413
Sociale omstandigheden : 113
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.983
Testuitslagen en onderzoeken : 1.427
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.428
Voeding en stofwisseling : 477
Voortplantingsstelsel en borsten : 698
Zenuwstelsel : 3.158
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen