Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEVOTHYROXINE

Drank, Injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVOTHYROXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03AA01 ELTROXIN (LEVOTHYROXINE) Tablet
H03AA01 EUTHYROX (LEVOTHYROXINE) Tablet
H03AA01 LEVOTHYROX (LEVOTHYROXINE) Tablet
H03AA01 LEVOTHYROXINE Drank, Injectievloeistof, Tablet
H03AA01 THYRAX (LEVOTHYROXINE) Tablet
H03AA01 THYROFIX (LEVOTHYROXINE) Tablet
H03AA01 TIROSINT (LEVOTHYROXINE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Flinterman L.E, Kuiper J.G, Korevaar J.C, van Dijk L, Hek K, Houben E, Herings R, Franken A.A.M, de Graaf J.P, Horikx A, Janssens M, Meijer R, Wijbenga A, van Puijenbroek E, Wolffenbuttel B.H.R, Links T.P, Bisschop P.H, Fliers E Impact of a Forced Dose-Equivalent Levothyroxine Brand Switch on Plasma Thyrotropin: A Cohort Study Thyroid 2020 30 DOI
2 Weits G Gevolgen schildkliermedicijn niet altijd herkend. Hypo Nieuws 2019 2019 Download publicatie

3 Weits G Gevolgen schildkliermedicijn niet altijd herkend. Schild 2018 2018 Download publicatie

4 Weits G Bittere pil: thyrax Gezondgids 2014 december 2014 Download publicatie

5 Span J, Kooijman M, van Hunsel F, Postma D Alertheid geboden bij omzetten levothyroxine Pharmaceutisch Weekblad 2016 151(4):12-14 Download publicatie

6 Rolfes L, van Hunsel F, van Puijenbroek E.P The impact of ADRs on Patients's quality of life after packaging changes of the drug Thyrax® Drug Safety 2015 38(10):946-947 Download publicatie

7 Hartman J, Weits G, Rolfes L A follow-up questionnaire: a successful tool to study topics related to packaging changes of the drug Thyrax in The Netherlands Drug Safety 2015 38(10):987 Download publicatie

8 Gummels J, Passier J.L.M Thyrax Duotab 0.025 mg en allergische reacties op kleurstof Geneesmiddelenbulletin 2006 40(11):127-128 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bijwerkingen na verpakkingswijziging van Thyrax® 2015 Signals document
2 Levothyroxine, hyper- en hypothyreoïdie na geneesmiddelsubstitutie 2014 Signals document
3 Overview of reports of adverse drug reactions associated with changes of the package of Thyrax® (levothyroxine) from a bottle to a blister 2014 Signals document
4 Overview of reports received after substitution of levothyroxine due to Thyrax Duotab out of stock 2016 Signals document
5 Thyrax Duotab 0,025 mg® and allergic reaction 2003 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-11-2021.


LEVOTHYROXINE

Aantal meldingen 4.842
Ernstig 206
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
509
(11%)
4.329
(89%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 541
ademnood : 5
astma : 1
beklemming keel : 15
bloedneus : 4
bronchospasme : 1
droge keel : 8
Faryngeale zwelling : 6
geeuwen : 4
gevoel te stikken : 1
hik : 2
hoesten : 21
hyperventilatie : 144
hypo-esthesie van farynx : 1
irritatie keel : 6
kortademigheid : 240
kortademigheid bij inspanning : 4
longaandoening : 2
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 1
nachtelijke dyspneu : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 31
piepen : 1
productieve hoest : 3
slaap apneu syndroom : 1
snurken : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 27
toegenomen afscheiding uit de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
witte bloedcelaandoening : 1
Bloedvaten : 295
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
fenomeen van Raynaud : 3
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 62
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 90
overmatig blozen : 53
slechte perifere circulatie : 1
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 63
wisselende bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 269
myxoedeem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 183
schildklieraandoening : 25
schildklierpijn : 1
stoornis functie bijnier : 1
struma : 6
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 50
ziekte van Basedow : 2
Hart : 1846
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 8
atriumtachycardie : 1
hart- en vaataandoening : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 25
hartfalen : 1
hartfibrilleren : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1.641
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 11
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 79
ontsteking van de hartspier : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 8
snel hartritme : 60
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 1787
acne : 6
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 1
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 13
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 43
eczeem : 18
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 24
haaraandoening : 4
haargroei abnormaal : 6
haaruitval : 228
huid warm : 2
huidaandoening : 11
huidgeur afwijkend : 5
huidirritatie : 5
huidontsteking : 3
huidreactie : 4
huiduitslag : 91
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 8
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 234
jeukende huiduitslag : 31
korst : 1
lichen sclerosus : 1
littekenvormende alopecie : 1
nachtzweten : 52
nagelafwijking : 10
nagelongemak : 2
onychoclasis : 18
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 873
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
pijn aan de huid : 2
psoriasis : 7
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 6
roodheid : 16
rosacea : 1
strakke huid : 1
toename huidpigment : 2
trichorrhexis : 3
verandering haartextuur : 8
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 2
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 8
vlekkerige huiduitslag : 2
Immuunsysteem : 36
Allergic reaction to excipient : 1
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 17
Reaction to excipient : 14
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 53
abces : 1
amandelontsteking : 1
buikgriep : 1
Candida-infectie : 1
griep : 1
infectie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
laryngitis : 2
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 29
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ooglidinfectie : 1
orale candida infectie : 2
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
tandpulpitis : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 19
branderig gevoel slokdarm : 1
gewrichtsontwrichting : 1
hittekrampen : 1
kneuzing : 1
letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
off-label gebruik : 1
tandletsel : 1
thermale brandwonden van het oog : 3
val : 3
wond : 3
Lever en galwegen : 2
geelzucht toxisch : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 886
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 21
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 14
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 7
braakneiging : 1
braken : 27
branderige tong : 6
buikbloeding : 1
buikklachten : 73
buikklachten : 1
buikpijn : 40
diarree : 105
droge mond : 42
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 11
gezwollen tong : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
infrequente stoelgang : 1
kramp van de slokdarm : 2
lipzwelling : 2
maag verwijding : 1
maagaandoening : 2
maag-darm pijn : 6
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 29
maagontsteking : 2
maagzweer : 2
misselijkheid : 263
obstipatie, verstopping : 55
oedeem mond : 1
oesofageale irritatie : 1
oesofaguspijn : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 2
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 38
oraal ongemak : 3
orale lichen planus : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 46
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 2
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 5
tandpijn : 7
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 5
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 4
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 3
verandering in de stoelgang : 1
verstopping : 2
winderigheid : 9
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 6
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 16
aandoening urinelozing : 1
blaasklachten : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 4
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 464
aandoening van het netvlies : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 3
astigmatisme : 1
bijziendheid : 1
blindheid : 1
droog oog : 39
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 13
gezichtsvermogen afgenomen : 96
glasvochtaandoening : 1
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 6
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 10
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
netvliesbloeding : 1
ongemak in het oog : 23
oogaandoening : 61
oogirritatie : 42
ooglidaandoening : 3
ooglidzwelling : 3
oogoedeem : 3
oogontsteking : 3
oogpijn : 31
oogzwelling : 12
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 3
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 11
trombose slagader netvlies : 1
verwijding van de pupillen : 4
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 68
zwelling van ooglid : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 85
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 4
oorongemak : 3
oorpijn : 7
oorsuizen : 57
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 2123
klacht over product : 2.116
product blisterverpakkingaangelegenheid : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 4
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 1890
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 11
achterdochtigheid : 3
achtervolgingswaan : 2
agressie : 14
angst : 97
angst voor de dood : 1
angststoornis : 1
anhedonie : 1
Apathisch : 7
bedplassen : 1
burn-out-syndroom : 3
compulsief winkelen : 1
dagdromen : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 19
depressieve stemming : 243
desoriëntatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
doorslaapstoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 27
emotionele stoornis : 24
ernstige depressie : 1
gedragsproblemen : 1
gelijkmatige stemming : 2
gestoord denken : 3
hallucinaties : 3
head banging : 1
ijlen : 1
initiële insomnia : 6
libidoverlies : 2
Lusteloos : 93
nachtmerrie : 7
negatieve gedachten : 2
onrust : 92
paniekaanval : 44
paniekreactie : 10
paniekstoornis : 1
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 40
psychische decompensatie : 1
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 394
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 78
slaapstoornis : 99
slapeloosheid : 313
spanning : 12
stemming veranderd : 17
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 74
stress : 16
symptoom van depressie : 3
tachyphrenia : 2
tandenknarsen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 7
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 18
vrees : 1
waandenkbeelden : 3
woede-aanval : 3
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 10
zenuwachtigheid : 41
Sociale omstandigheden : 3
fysieke handicap : 1
verminderde werkbekwaamheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1650
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 2
bindweefselaandoening : 1
botaandoening : 1
botpijn : 6
costochondritis : 1
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 18
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 397
gewrichtsstijfheid : 7
gewrichtszwelling : 7
kaakaandoening : 2
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 32
liespijn : 1
mobiliteit verminderd : 1
nekpijn : 17
osteoporose : 1
pees pijn : 4
peesafwijking : 1
peesontsteking : 2
periartritis : 2
pijn in arm of been : 66
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 16
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 23
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 16
skeletspierstijfheid : 49
slijmbeursonsteking : 2
spier ongemak : 37
spieraandoening : 8
Spierpijn : 680
spierspasmen : 164
spierstijfheid : 2
spiertrekkingen : 4
spierzwakte : 62
spondylitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 756
Apgar score laag : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon : 8
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal : 3
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 44
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest : 3
bloedtest abnormaal : 7
Blood pressure measurement : 1
carotispols : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 2
follikelstimulerend hormoon : 1
geneesmiddelspiegel veranderd : 2
gewicht : 4
gewicht verhoogd : 302
gewicht verlaagd : 108
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
hartfrequentie : 1
hartfrequentie onregelmatig : 5
hartfrequentie verhoogd : 30
hartfrequentie verlaagd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 3
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
intraoculaire druktest : 1
laboratoriumtest abnormaal : 6
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 9
lichaamstemperatuur verlaagd : 4
nierfunctietest abnormaal : 1
schildklierfunctietest : 2
schildklierfunctietest abnormaal : 72
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 2
Thyroid hormones decreased : 2
Thyroid hormones increased : 1
thyroxine : 3
thyroxine (T4) verhoogd : 15
thyroxine (T4) verlaagd : 2
thyroxine abnormaal : 3
thyroxine vrij : 2
thyroxine vrij verhoogd : 4
thyroxine vrij verlaagd : 5
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 43
TSH-spiegel bloed verlaagd : 13
verhoogde oogboldruk : 3
vrij-thyroxine-index verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 14
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3597
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 7
benauwdheidsgevoel : 1
bijwerking : 5
dorst : 10
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 10
geneesmiddelenbijwerking : 6
geneesmiddelinteractie : 55
gevoel abnormaal : 101
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 44
gevoel van vreemd lichaam : 15
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 25
het heet hebben : 47
het koud hebben : 159
honger : 5
huilen : 8
inhiberend geneesmiddel interactie : 5
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 2
kater : 1
koorts : 14
koude rillingen : 47
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 57
loopstoornis : 9
malaise : 163
niet lekker voelen : 16
oedeem : 18
onbestendig gevoel borstkas : 91
ontsteking : 5
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 535
perifeer oedeem : 15
perifere zwelling : 7
pijn : 39
pijn in de borstkas : 73
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesbloeding : 1
stoornis temperatuurregulatie : 4
temperatuurintolerantie : 3
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 8
therapeutische respons veranderd : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 2
verhoogde werkzaamheid : 3
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
verminderde activiteit : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 1.520
verslechtering van de aandoening : 9
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 4
zich zenuwachtig voelen : 378
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 10
zwelling aangezicht : 15
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 124
abnormaal verlies van gewicht : 3
abnormale gewichtstoename : 4
afkeer van voedsel : 1
alcoholintolerantie : 2
diabetes mellitus : 2
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtsschommeling : 4
gewichtsverlies gering : 2
histamine intolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
lactose-intolerantie : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overgewicht : 2
stofwisselingsstoornis : 2
toegenomen eetlust : 11
uitdroging : 1
verlaagde insulinebehoefte : 1
verminderde eetlust : 34
verstoorde eetlust : 1
vetzucht : 1
vitamine-B1-deficiëntie : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 36
vochtopname verlaagd : 1
voedselintolerantie : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 108
atrofische vulvovaginitis : 1
borstpijn : 7
borstvergroting : 6
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 10
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
impotentie : 4
Intermenstrual bleeding : 6
menstruatiestoornis : 14
onregelmatige menstruatie : 16
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 5
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 1
stuwing borst : 1
symptomen overgang : 13
tepelpijn : 3
tepelvloed : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verlate menstruatie : 1
voortijdige menopauze : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 2794
aandachtstoornis : 165
aangezichtspijn : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 9
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 12
carpaal tunnel syndroom : 4
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 4
diffuse hoofdpijn : 51
duizeligheid : 578
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 2
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 16
flauwvallen : 57
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 58
geheugenverlies : 14
gelaatsparese : 1
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
gevoelsverlies : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 1.298
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 5
Idiopathic intracranial hypertension : 3
langzame spraak : 1
migraine : 25
migraine met voortekenen (aura) : 4
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 25
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 3
presyncope : 27
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 17
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 40
Smaakstoornis : 8
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 132
titubatie van hoofd : 1
trilling/beving (tremor) : 104
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 4
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 4
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderd geestelijk vermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 15
verstoorde smaak : 32
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 8
Zwangerschap en perinatale periode : 2
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVOTHYROXINE

Aantal meldingen 107.666
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
91.580
(85%)
12.155
(11%)
3.931
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
496
(0%)
30.286
(28%)
5.125
(5%)
69.739
(65%)
2.020
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.822
Bloed- en lymfestelsel : 954
Bloedvaten : 8.817
Chirurgische en medische verrichtingen : 933
Congenitale en genetische afwijkingen : 296
Endocrien syteem : 4.629
Hart : 16.444
Huid- en onderhuid : 30.207
Immuunsysteem : 2.938
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.609
Intoxicaties en letsels : 7.519
Lever en galwegen : 716
Maag-darmstelsel : 30.183
Neoplasmata : 1.103
Nier en urinewegen : 1.671
Oog : 8.002
Oor en evenwichtsorgaan : 13.880
Product aanlegenheden : 7.896
Psychisch : 34.300
Sociale omstandigheden : 3.708
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30.360
Testuitslagen en onderzoeken : 33.889
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57.433
Voeding en stofwisseling : 5.217
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.029
Zenuwstelsel : 40.826
Zwangerschap en perinatale periode : 837
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H03AA02 CYNOMEL (LIOTHYRONINE) Tablet
2 H03AA02 CYTOMEL (LIOTHYRONINE) Tablet
3 H03AA02 LIOTHYRONINE Injectievloeistof
4 H03AA05 SCHILDKLIERPOEDER Capsule