Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CETIRIZINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CETIRIZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cetirizine, levocetirizine and arthralgia 2007 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-7-2022.


CETIRIZINE

Aantal meldingen 501
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
172
(34%)
328
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 57
bloedneus : 14
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 7
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 2
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 6
productieve hoest : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 32
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 98
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 11
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 5
mechanische urticaria : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 2
papel : 1
reactie op zonlicht : 3
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 4
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
bronchitis : 1
faryngitis : 3
gordelroos : 2
hordeolum : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 2
medicatiefout : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 117
aandoening slokdarm : 1
aandrang voor ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
braakneiging : 1
braken : 2
buikklachten : 5
buikpijn : 9
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 20
droge mond : 22
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 4
maagklachten : 3
misselijkheid : 24
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tandaandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 8
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineafwijking : 1
urineretentie : 3
vaker urineren : 1
Oog : 27
aandoening rondom oogkas : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
irisaandoening : 1
ongemak in het oog : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
overmatig oogknipperen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
Product aanlegenheden : 1
abnormale smaak van product : 1
Psychisch : 86
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 9
angst : 4
Apathisch : 1
bedplassen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
ernstige depressie : 1
hallucinaties : 4
Lusteloos : 2
Mental fatigue : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 6
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 5
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stress : 1
tic : 1
verminderd libido : 3
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 5
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 13
gewrichtsstijfheid : 1
liespijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 21
spierspasmen : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 9
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 219
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
honger : 2
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 3
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 4
koorts : 11
koude rillingen : 9
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 23
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking op de injectieplaats : 5
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 15
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 77
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 3
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 13
gewichtsverlies gering : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 5
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
borstvoeding verminderd : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 228
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 40
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 47
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 3
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 69
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 7
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CETIRIZINE

Aantal meldingen 33.608
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.955
(56%)
10.626
(32%)
4.027
(12%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
207
(1%)
22.200
(66%)
4.371
(13%)
6.707
(20%)
123
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.227
Bloed- en lymfestelsel : 452
Bloedvaten : 634
Chirurgische en medische verrichtingen : 225
Congenitale en genetische afwijkingen : 144
Endocrien syteem : 53
Hart : 1.066
Huid- en onderhuid : 5.727
Immuunsysteem : 1.252
Infecties en parasitaire aandoeningen : 845
Intoxicaties en letsels : 8.648
Lever en galwegen : 325
Maag-darmstelsel : 4.154
Neoplasmata : 104
Nier en urinewegen : 534
Oog : 1.244
Oor en evenwichtsorgaan : 472
Product aanlegenheden : 1.421
Psychisch : 3.354
Sociale omstandigheden : 202
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.156
Testuitslagen en onderzoeken : 1.490
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.603
Voeding en stofwisseling : 561
Voortplantingsstelsel en borsten : 269
Zenuwstelsel : 8.435
Zwangerschap en perinatale periode : 195
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
6 R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
7 R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet
8 R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil