Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LOSARTAN

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LOSARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 LOSARTAN Drank (suspensie), Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Rijnsoever E.W, Kwee-Zuiderwijk W.J.M, Feenstra J Angio-oedeem toegeschreven aan losartan (Cozaar). Geneesmiddelenbulletin 1999 33(4):44 Download publicatie

2 van Rijnsoever E.W, Kwee-Zuiderwijk W.J.M, Feenstra J Angioneurotic edema attributed to the use of losartan. Archives of Internal Medicine 1998 158:2063-5 DOI
3 Heeringa M, van Puijenbroek E.P Reversibele smaakstoornissen en het gebruik van losartan. Geneesmiddelenbulletin 1998 32(11):131 Download publicatie

4 Heeringa M, van Puijenbroek E.P Reversible dysgeusia attributed to losartan. Annals of Internal Medicine 1998 129 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Losartan and taste disorders 2005 Signals document

2 Losartan and psychiatric adverse drug reaction 2005 Signals document

3 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


LOSARTAN

Aantal meldingen 1.010
Ernstig 82
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
415
(41%)
594
(59%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 157
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 3
droge keel : 3
Faryngeale zwelling : 2
hik : 1
hoesten : 77
irritatie keel : 2
kortademigheid : 42
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 3
neusverstopping : 3
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
productieve hoest : 2
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
Immune trombocytopenie : 1
miltvergroting : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 55
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 5
Koude vingertoppen en tenen : 11
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 5
overmatig blozen : 13
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 60
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 7
hartfalen : 3
hartkloppingen : 30
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 10
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 280
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 41
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 4
erythema multiforme : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 17
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
haaruitval : 23
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 40
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 52
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 1
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 16
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 14
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 3
roodheid : 8
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18
blaasontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
pustuleuze rash : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling via moedermelk : 1
enkelbreuk : 1
hersenschudding : 1
kneuzing : 1
medicatiefout : 1
onderhuidse bloeding : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
verkeersongeluk : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
galstenen : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 191
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 3
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 15
colitis microscopisch : 1
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 31
droge mond : 12
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
Intestinal angioedema : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 5
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 9
maagzweer : 1
misselijkheid : 34
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 2
oedeem mond : 3
ontsteking mondholte : 5
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 5
tongblaren : 1
tongoedeem : 4
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhemelteaandoening : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 3
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 29
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 1
gemengde incontinentie : 1
nierfalen : 4
nierfunctie verminderd : 2
nierontsteking : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 5
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 44
Afwijking oogbeweging : 1
allergische oogontsteking : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 1
Epiretinal membrane : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 11
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 5
oogzwelling : 2
rood oog : 1
scheelzien : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 36
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 6
oorpijn : 1
oorsuizen : 24
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 6
product substitutieaangelegenheid : 6
Psychisch : 105
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 9
agressie : 2
angst : 8
Apathisch : 4
depressie : 4
depressieve stemming : 15
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
ijlen : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
schuldgevoel : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 12
spanning : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 181
botpijn : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 30
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 11
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
psoriasis arthropathica : 1
rugpijn : 9
skeletspierstelselaandoening : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 4
spieraandoening : 3
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 58
spierspasmen : 21
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 41
afwijking bloedvaten van het netvlies : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 10
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 282
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
controleverlies van benen : 1
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
koorts : 4
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 3
malaise : 17
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 6
onverwacht effect : 81
perifeer oedeem : 19
perifere zwelling : 2
pijn : 4
pijn in de borstkas : 16
roodheid op de injectieplaats : 1
temperatuurintolerantie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 58
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
ziekteterugkering : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 5
Voeding en stofwisseling : 17
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 17
seksuele stoornis : 1
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale uitslag : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 269
aandachtstoornis : 4
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 2
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 68
duizeligheid bij inspanning : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 57
houdingsafhankelijke duizeligheid : 5
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 5
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 9
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
ruggenmergafwijking : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 9
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 22
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 13
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LOSARTAN

Aantal meldingen 32.509
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.197
(56%)
12.540
(39%)
1.772
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
443
(1%)
14.371
(44%)
8.177
(25%)
9.227
(28%)
291
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.132
Bloed- en lymfestelsel : 562
Bloedvaten : 3.134
Chirurgische en medische verrichtingen : 294
Congenitale en genetische afwijkingen : 68
Endocrien syteem : 93
Hart : 2.048
Huid- en onderhuid : 6.025
Immuunsysteem : 1.106
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.001
Intoxicaties en letsels : 2.882
Lever en galwegen : 479
Maag-darmstelsel : 4.884
Neoplasmata : 764
Nier en urinewegen : 2.224
Oog : 1.106
Oor en evenwichtsorgaan : 574
Product aanlegenheden : 1.399
Psychisch : 2.372
Sociale omstandigheden : 135
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.795
Testuitslagen en onderzoeken : 3.623
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.025
Voeding en stofwisseling : 2.375
Voortplantingsstelsel en borsten : 391
Zenuwstelsel : 7.046
Zwangerschap en perinatale periode : 82
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
2 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
3 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
4 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
5 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
7 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
8 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
9 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
10 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
11 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
12 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
15 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
16 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
17 C09CA09 EDARBI () Tablet