Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MEDROXYPROGESTERON

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEDROXYPROGESTERON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03DA02 MEDROXYPROGESTERON Tablet
G03DA02 PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-10-2022.


MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 71
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
0
(0%)
70
(99%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
Bloedvaten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
trombose : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 22
acne : 1
blaar : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
Candida-infectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Maag-darmstelsel : 24
aandoening maag-darmstelsel : 1
boeren : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 3
diarree : 1
droge mond : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
Nier en urinewegen : 2
stress-urine-incontinentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Psychisch : 18
agressie : 2
angst : 1
depressie : 2
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 3
emotionele stoornis : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
slaapstoornis : 1
stemmingswisselingen : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
Gewrichtsontsteking : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
anticonvulsivumspiegel verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 1
kater : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 5
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
cyste eierstok : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
melkafscheiding : 2
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 16
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 7
Smaakstoornis : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 43.567
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
42.171
(97%)
417
(1%)
979
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
778
(2%)
36.072
(83%)
1.311
(3%)
4.501
(10%)
905
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.418
Bloed- en lymfestelsel : 323
Bloedvaten : 1.986
Chirurgische en medische verrichtingen : 387
Congenitale en genetische afwijkingen : 292
Endocrien syteem : 240
Hart : 759
Huid- en onderhuid : 3.780
Immuunsysteem : 888
Infecties en parasitaire aandoeningen : 982
Intoxicaties en letsels : 1.928
Lever en galwegen : 319
Maag-darmstelsel : 2.459
Neoplasmata : 20.996
Nier en urinewegen : 270
Oog : 651
Oor en evenwichtsorgaan : 169
Product aanlegenheden : 281
Psychisch : 2.670
Sociale omstandigheden : 159
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.141
Testuitslagen en onderzoeken : 2.919
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.232
Voeding en stofwisseling : 575
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.195
Zenuwstelsel : 4.596
Zwangerschap en perinatale periode : 2.152
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03DA03 HYDROXYPROGESTERON Injectie
2 G03DA03 LENTOGEST (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
3 G03DA03 PROLUTON DEPOT (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
4 G03DA04 CRINONE (PROGESTERON) Gel voor vaginaal gebruik
5 G03DA04 CYCLOGEST (PROGESTERON) Vaginale zetpil
6 G03DA04 LUTINUS (PROGESTERON) Tablet voor vaginaal gebruik
7 G03DA04 PROGESTERON Creme
8 G03DA04 PROLUTEX (PROGESTERON) Injectievloeistof
9 G03DA04 UTROGESTAN (PROGESTERON) Capsule voor vaginaal gebruik