Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

MIZOLLEN (MIZOLASTINE)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MIZOLLEN (MIZOLASTINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX25 MIZOLASTINE Tablet met gereguleerde afgifte
R06AX25 MIZOLLEN (MIZOLASTINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MIZOLASTINE

Aantal meldingen 113
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
34
(30%)
79
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
astma : 1
bronchospasme : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
longembolie : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 15
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 28
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 3
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 4
rode huiduitslag : 3
vermindering huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 22
aandoening maag-darmstelsel : 2
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 1
droge mond : 3
maagklachten : 2
misselijkheid : 5
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker : 1
Oog : 8
droog oog : 2
dubbelzien : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 16
agressie : 1
angst : 3
Apathisch : 2
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloed glucose abnormaal : 2
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 3
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 3
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 6
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 3
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 40
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 7
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 1
neurologisch symptoom : 1
presyncope : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 9
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MIZOLASTINE

Aantal meldingen 455
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
313
(69%)
138
(30%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
1
(0%)
1
(0%)
12
(3%)
441
(97%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 43
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedvaten : 19
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 63
Huid- en onderhuid : 104
Immuunsysteem : 29
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
Intoxicaties en letsels : 6
Lever en galwegen : 9
Maag-darmstelsel : 72
Nier en urinewegen : 4
Oog : 15
Oor en evenwichtsorgaan : 7
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
Testuitslagen en onderzoeken : 36
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 92
Voeding en stofwisseling : 16
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
Zenuwstelsel : 129
Zwangerschap en perinatale periode : 3
Vergelijkbare geneesmiddelen