Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MODAFINIL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MODAFINIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
N06BA07 MODAFINIL Tablet
N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


MODAFINIL

Aantal meldingen 41
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
24
(59%)
17
(41%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
beklemming keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
hoofdroos : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
off-label gebruik : 1
Maag-darmstelsel : 7
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
groei van het tandvlees : 1
ontsteking mondholte : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 12
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 2
depressie : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
manie : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
spanning : 1
tic : 1
verminderd libido : 1
waandenkbeelden : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 14
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
bewustzijnsverlies : 1
dyskinesie : 3
epilepsie : 1
migraine : 1
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MODAFINIL

Aantal meldingen 5.006
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.812
(56%)
1.848
(37%)
346
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
3.950
(79%)
145
(3%)
856
(17%)
50
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 438
Bloed- en lymfestelsel : 63
Bloedvaten : 278
Chirurgische en medische verrichtingen : 115
Congenitale en genetische afwijkingen : 67
Endocrien syteem : 30
Hart : 405
Huid- en onderhuid : 608
Immuunsysteem : 162
Infecties en parasitaire aandoeningen : 240
Intoxicaties en letsels : 940
Lever en galwegen : 46
Maag-darmstelsel : 811
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 147
Oog : 213
Oor en evenwichtsorgaan : 82
Product aanlegenheden : 230
Psychisch : 1.562
Sociale omstandigheden : 128
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 367
Testuitslagen en onderzoeken : 656
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.092
Voeding en stofwisseling : 234
Voortplantingsstelsel en borsten : 110
Zenuwstelsel : 1.671
Zwangerschap en perinatale periode : 120
Vergelijkbare geneesmiddelen