Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MOMETASON

Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MOMETASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD09 MOMETASON Neusspray
R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


MOMETASON

Aantal meldingen 314
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
114
(36%)
199
(63%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 123
astma : 2
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 27
bronchospasme : 3
Faryngeale zwelling : 6
hoesten : 5
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 10
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 20
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 3
luchtwegirritatie : 1
neusaandoening : 1
neusklachten : 9
neusverstopping : 9
niezen : 4
orofaryngeale pijn : 7
perforatie neus-tussenschot : 2
piepen : 4
prikkeling voorhoofdsholten : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloedvaten : 6
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
struma : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 20
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 45
angio-oedeem : 2
dunne huid : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 6
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 6
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig zweten : 3
papel : 2
periorale dermatitis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
faryngitis : 2
gordelroos : 1
hersenabces : 1
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het netvlies : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orale candida infectie : 1
Pustule : 1
schimmelinfectie : 1
Tongue fungal infection : 1
Intoxicaties en letsels : 2
luchtwegen brandwonden : 1
onjuiste dosis toegediend door medisch hulpmiddel : 1
Lever en galwegen : 1
galstuwing : 1
Maag-darmstelsel : 49
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 4
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 3
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
ontstoken lippen : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
verandering in het speeksel : 1
winderigheid : 1
Oog : 52
bloeding in het oogwit : 2
Central serous chorioretinopathy : 2
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
nachtblindheid : 1
ongemak in het oog : 3
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 5
oogpijn : 1
oogzwelling : 3
perforatie cornea : 1
staar : 2
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 20
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorcongestie : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 31
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
angst : 4
depressieve stemming : 1
huilerigheid : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 3
paniekaanval : 1
paniekreactie : 2
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 5
stotteren : 1
tandenknarsen : 1
wanhoopsgevoel : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 1
Myopathie : 1
peesafwijking : 1
pijn in kaak : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
Cortisol decreased : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
verhoogde oogboldruk : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 69
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
onverwacht effect : 23
pijn : 1
pijn in de borstkas : 6
reactie op de plaats van toediening : 1
secretie uitscheiding : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
borstvoeding verminderd : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 4
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 128
aandachtstoornis : 1
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 18
evenwichtsstoornis : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 2
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 46
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 4
niet kunnen ruiken : 12
overactiviteit : 1
sinus hoofdpijn : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 5
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MOMETASON

Aantal meldingen 17.276
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.373
(54%)
5.434
(31%)
2.469
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
37
(0%)
11.471
(66%)
1.856
(11%)
3.412
(20%)
500
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.602
Bloed- en lymfestelsel : 89
Bloedvaten : 248
Chirurgische en medische verrichtingen : 112
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 180
Hart : 281
Huid- en onderhuid : 2.227
Immuunsysteem : 420
Infecties en parasitaire aandoeningen : 929
Intoxicaties en letsels : 8.221
Lever en galwegen : 27
Maag-darmstelsel : 1.111
Neoplasmata : 70
Nier en urinewegen : 87
Oog : 930
Oor en evenwichtsorgaan : 214
Product aanlegenheden : 7.212
Psychisch : 775
Sociale omstandigheden : 61
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 456
Testuitslagen en onderzoeken : 506
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.191
Voeding en stofwisseling : 141
Voortplantingsstelsel en borsten : 106
Zenuwstelsel : 2.286
Zwangerschap en perinatale periode : 33
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray
5 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
6 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray