Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

MOVICOX (MELOXICAM)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MOVICOX (MELOXICAM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AC06 MELOXICAM Tablet
M01AC06 MOVICOX (MELOXICAM) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


MELOXICAM

Aantal meldingen 315
Ernstig 46
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
73
(23%)
241
(77%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
astma : 1
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 23
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
Normochromic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 14
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 18
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 10
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 58
angio-oedeem : 3
blaar : 1
droge huid : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 6
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 2
sinaasappelhuid : 1
strakke huid : 1
vervellen : 4
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 1
faryngitis : 1
huidinfectie : 1
middenoorontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ooginfectie : 1
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
Maag-darmstelsel : 119
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 10
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 2
buikbloeding : 2
buikklachten : 6
buikpijn : 4
darmfistel (intestinale fistel) : 1
diarree : 5
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 2
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 4
maagklachten : 2
maagperforatie : 1
maagzweer : 2
maagzweer met perforatie : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 21
ontsteking mondholte : 12
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 2
tandaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 2
Nier en urinewegen : 15
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierkoliek : 1
nierontsteking : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 18
aandoening rondom oogkas : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
netvliesbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
periorbitale zwelling : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 9
Psychisch : 26
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 64
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 2
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 12
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 13
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
impotentie : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 65
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 18
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 18
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
kokerzicht : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 3
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MELOXICAM

Aantal meldingen 17.410
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.405
(66%)
4.965
(29%)
1.040
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
191
(1%)
6.473
(37%)
5.885
(34%)
3.928
(23%)
933
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.065
Bloed- en lymfestelsel : 426
Bloedvaten : 727
Chirurgische en medische verrichtingen : 105
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 27
Hart : 761
Huid- en onderhuid : 3.850
Immuunsysteem : 876
Infecties en parasitaire aandoeningen : 438
Intoxicaties en letsels : 881
Lever en galwegen : 250
Maag-darmstelsel : 6.189
Neoplasmata : 87
Nier en urinewegen : 692
Oog : 626
Oor en evenwichtsorgaan : 265
Product aanlegenheden : 131
Psychisch : 973
Sociale omstandigheden : 77
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 947
Testuitslagen en onderzoeken : 1.091
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.314
Voeding en stofwisseling : 396
Voortplantingsstelsel en borsten : 142
Zenuwstelsel : 2.518
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AC01 PIROXICAM Capsule, Tablet
2 M01AC02 TENOXICAM Overige toedieningsvormen