Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MOXIFLOXACINE

Filmomhulde tablet, Infusievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MOXIFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Irreversibele iris afwijkingen bij gebruik van moxifloxacine 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 146
Ernstig 41
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
59
(40%)
86
(59%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
snelle ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
methemoglobinemie : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 14
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 29
angio-oedeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
papel : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
buikvliesontsteking : 1
tonsillitis bacterieel : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
ruptuur pees : 3
spierscheur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 3
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
Maag-darmstelsel : 50
Angular cheilitis : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 4
diarree : 4
droge mond : 4
erytheem van mondslijmvlies : 1
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinewegontsteking : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 15
gezichtsvermogen afgenomen : 2
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
iris transilluminatiedefect : 1
irisaandoening : 2
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 1
oogzenuw aandoening : 1
pupil niet reagerend op licht : 2
staar : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 19
abnormale dromen : 1
angst : 5
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gemengde hallucinaties : 1
paniekaanval : 1
praten in slaap : 1
rusteloosheid : 2
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 13
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
antitrombine III verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram Q-golven : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
dorst verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 1
hoge koorts : 1
koorts : 5
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 50
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 2
bewustzijn fluctuerend : 1
duizeligheid : 11
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 4
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 54.495
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.225
(54%)
21.743
(40%)
3.527
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
727
(1%)
16.507
(30%)
26.175
(48%)
10.825
(20%)
261
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.015
Bloed- en lymfestelsel : 1.183
Bloedvaten : 3.143
Chirurgische en medische verrichtingen : 159
Congenitale en genetische afwijkingen : 65
Endocrien syteem : 67
Hart : 4.392
Huid- en onderhuid : 15.395
Immuunsysteem : 5.760
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.150
Intoxicaties en letsels : 2.194
Lever en galwegen : 1.892
Maag-darmstelsel : 10.728
Neoplasmata : 92
Nier en urinewegen : 865
Oog : 2.823
Oor en evenwichtsorgaan : 1.038
Product aanlegenheden : 193
Psychisch : 5.703
Sociale omstandigheden : 299
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.879
Testuitslagen en onderzoeken : 4.722
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.669
Voeding en stofwisseling : 1.149
Voortplantingsstelsel en borsten : 179
Zenuwstelsel : 12.196
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
7 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
8 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
9 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
10 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
11 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen