Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

MS CONTIN (MORFINE)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MS CONTIN (MORFINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Ekhart, C., Hunsel, F. van Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(20):14-15
2 Borgsteede S.D., Deliens L., Zuurmond W.W.A. Prescribing of pain medication in palliative care. A survey in general practice PEDS 2009 18:16-23
3 Borgsteede S., Zuurmond W. Stappenplan voor behandeling van pijn PW 2008 143 (39): 25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MORFINE

Aantal meldingen 525
Ernstig 147
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
205
(39%)
318
(61%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
afwijkende ademhaling : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 3
hik : 4
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 11
longbloeding : 1
longembolie : 3
longontsteking : 1
neusverstopping : 2
onderdrukking ademhaling : 4
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
stemstoornis : 2
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verstikking : 1
vocht in de longen : 3
Bloed- en lymfestelsel : 10
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
methemoglobinemie : 1
Normochromic anaemia : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 28
aderontsteking : 2
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 33
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 1
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspierziekte acuut : 1
hartstilstand : 3
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 1
scheur in de hartspier : 1
snel hartritme : 5
trage hartslag : 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 127
acne : 1
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
angio-oedeem : 9
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
decubitus ulcus : 1
droge huid : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 12
haaruitval : 9
huid warm : 2
huidaandoening : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 3
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 4
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 12
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 3
rode man syndroom : 2
roodheid : 14
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subcutane bloeding : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
abces : 1
herpes zoster verspreid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
Pustule : 1
schimmelinfectie : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 3
Intoxicaties en letsels : 5
Chemical burn : 1
letsel ruggenmerg laag in de rug : 1
onderhuidse bloeding : 1
Sedation complication : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 2
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
galwegobstructie : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 3
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 151
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 3
acuut abdomen : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 21
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 6
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 2
darm-perforatie : 1
diarree : 5
droge mond : 7
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 37
necrotiserende colitis : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 20
ontsteking twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
opgezette buik : 2
perforatie van de dikke darm : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer in slokdarm : 1
Nier en urinewegen : 25
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 8
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 6
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 27
blindheid : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
pupil vernauwing : 2
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 7
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
hulpmiddelenuitstoting : 1
klacht over product : 1
product formuleringsaangelegenheid : 1
Psychisch : 57
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 5
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 8
ijlen : 4
onrust : 2
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 7
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
relatieprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 33
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 2
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 8
spierstijfheid : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 27
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 4
bloedplaatjestelling verhoogd : 1
eiwit urine aanwezig : 1
gewicht verhoogd : 3
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 139
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 12
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 8
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 10
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 8
perifere zwelling : 2
pijn : 13
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 5
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 6
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
Therapy non-responder : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 18
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening scrotum : 1
bloedingen na de menopauze : 1
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 137
aandachtstoornis : 4
anesthesie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
coma : 2
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 19
epilepsie : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 5
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 15
hydrocefalus : 1
Hyperresponsief voor stimuli : 1
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 2
myelitis transversa : 1
Neonataal insult : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 6
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 6
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderd bewustzijn : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 8
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MORFINE

Aantal meldingen 97.861
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
43.236
(44%)
27.492
(28%)
27.133
(28%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
197
(0%)
63.057
(64%)
20.018
(20%)
12.118
(12%)
2.471
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.599
Bloed- en lymfestelsel : 576
Bloedvaten : 3.391
Chirurgische en medische verrichtingen : 570
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 162
Hart : 4.152
Huid- en onderhuid : 13.443
Immuunsysteem : 9.714
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.068
Intoxicaties en letsels : 27.066
Lever en galwegen : 753
Maag-darmstelsel : 17.824
Neoplasmata : 581
Nier en urinewegen : 2.243
Oog : 1.568
Oor en evenwichtsorgaan : 366
Product aanlegenheden : 1.414
Psychisch : 15.051
Sociale omstandigheden : 1.181
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.236
Testuitslagen en onderzoeken : 3.823
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28.528
Voeding en stofwisseling : 1.505
Voortplantingsstelsel en borsten : 210
Zenuwstelsel : 16.440
Zwangerschap en perinatale periode : 161
Vergelijkbare geneesmiddelen