Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NEBIVOLOL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NEBIVOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
C07AB12 NEBIVOLOL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


NEBIVOLOL

Aantal meldingen 102
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
36
(35%)
65
(64%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
astma : 2
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 4
piepen : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikking : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
dermatitis psoriasiformis : 2
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 3
psoriasis : 4
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Intoxicaties en letsels : 3
ruptuur pees : 1
val : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Maag-darmstelsel : 25
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
Anesthesie van de mond : 1
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
impactie van voedsel in slokdarm : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 3
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 11
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
ongemak in het oog : 1
ooglidzwelling : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 27
abnormale dromen : 3
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 2
dissociatieve stoornis : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 4
Near death experience : 1
paniekaanval : 1
parasomnia : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
artrose : 3
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
peesontsteking : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 6
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
loopstoornis : 2
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 26
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
dysstasie : 1
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 8
niet kunnen ruiken : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 4
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NEBIVOLOL

Aantal meldingen 7.048
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.864
(55%)
2.893
(41%)
291
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
32
(0%)
2.522
(36%)
724
(10%)
3.737
(53%)
33
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 758
Bloed- en lymfestelsel : 107
Bloedvaten : 919
Chirurgische en medische verrichtingen : 38
Congenitale en genetische afwijkingen : 19
Endocrien syteem : 19
Hart : 1.173
Huid- en onderhuid : 1.079
Immuunsysteem : 131
Infecties en parasitaire aandoeningen : 156
Intoxicaties en letsels : 774
Lever en galwegen : 83
Maag-darmstelsel : 1.038
Neoplasmata : 67
Nier en urinewegen : 265
Oog : 306
Oor en evenwichtsorgaan : 174
Product aanlegenheden : 109
Psychisch : 642
Sociale omstandigheden : 28
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 537
Testuitslagen en onderzoeken : 970
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.956
Voeding en stofwisseling : 318
Voortplantingsstelsel en borsten : 138
Zenuwstelsel : 1.618
Zwangerschap en perinatale periode : 17
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB03 ATENOLOL Drank (suspensie), Tablet
4 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
5 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
6 C07AB05 KERLON () Tablet
7 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
8 C07AB07 BISOPROLOL Tablet
9 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
10 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
11 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
12 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
13 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
14 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
15 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus