Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NEFAZODON

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NEFAZODON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


NEFAZODON

Aantal meldingen 64
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
23
(36%)
41
(64%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 2
Bloedvaten : 1
vernauwing van de lichaamsslagader : 1
Hart : 4
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 3
Huid- en onderhuid : 7
angio-oedeem : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
reactie op zonlicht : 1
Lever en galwegen : 3
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 2
Maag-darmstelsel : 14
braken : 1
diarree : 2
droge mond : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de onderbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 5
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 12
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7
koorts : 1
malaise : 2
oedeem : 1
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 33
aandachtstoornis : 3
ataxie : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 7
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NEFAZODON

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
7 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
8 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
9 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
10 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
11 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
12 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
13 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
14 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
15 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
16 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
19 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
20 N06AX03 MIANSERINE Tablet
21 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
22 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
23 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
24 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
26 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
27 N06AX01 OXITRIPTAN Capsule, Tablet
28 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
29 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
30 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
31 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
32 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
33 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
35 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
36 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
40 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
41 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
42 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
43 N06AX05 TRAZODON Tablet
44 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
45 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
46 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
47 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
48 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
49 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
50 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
51 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
52 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte