Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ESOMEPRAZOL

Maagsapresistente tablet, Poeder voor injectie/infuus, Zakje (granulaat)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESOMEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Ekhart C Es(omeprazol) en vitamine B12 deficiëntie Geneesmiddelenbulletin 2012 46(10):119 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 (es) Omeprazole and tinnitus 2013 Signals document
2 (es) Omeprazole and vitamin B12 deficiency 2011 Signals document
3 (Es)omeprazole and regurgitated gastric content discoloured - an update 2019 Signals document
4 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015 Signals document
5 Omeprazole, esomeprazole and hypomagnesaemia 2009 Signals document
6 Proton pump inhibitors and fundic gland polyps 2015 Signals document
7 Proton pump inhibitors and tongue discoloration 2009 Signals document
8 Proton-pump inhibitors and gynecomastia 2005 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 17-5-2022.


ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 608
Ernstig 59
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
245
(40%)
362
(60%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
astma : 2
bloedneus : 2
droge keel : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 3
hoesten : 3
irritatie keel : 3
kortademigheid : 15
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 5
productieve hoest : 1
snurken : 1
sputum verkleurd : 5
stemloosheid : 2
stemstoornis : 3
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 4
Koude vingertoppen en tenen : 2
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
hypoparathyroïdie : 2
schildklieraandoening : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 18
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 11
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 137
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 6
blaar : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 12
gele huid : 1
haaruitval : 26
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 23
huidverkleuring : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
Nail cuticle fissure : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
strakke huid : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
Campylobacter gastroenteritis : 1
candida infectie slokdarm : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
laryngitis : 1
maagdarminfectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 1
orofaryngeale candidiasis : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
spierscheur : 1
val : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 239
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 2
aerofagie : 1
aften : 4
anale hemorragie : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 2
braken : 5
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 19
diarree : 23
droge mond : 11
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
kramp van de slokdarm : 2
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 2
maag-darm pijn : 3
maagdarmstelselnecrose : 1
maagklachten : 16
maagpoliepen : 1
misselijkheid : 47
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de slokdarmwand : 3
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 7
pijn in de bovenbuik : 19
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
slikken pijnlijk : 1
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
Tongue discomfort : 2
vergroting speekselklier : 1
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verstopping : 2
winderigheid : 7
zuurbranden : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer in slokdarm : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
kanker van de endeldarm : 1
Nier en urinewegen : 12
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 43
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 2
netvliesbloeding : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 18
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 1
occlusie van hulpmiddel : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 80
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 2
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 3
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 16
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 8
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 86
botpijn : 1
gewrichtspijn : 18
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 3
Spierpijn : 25
spierspasmen : 19
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 40
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 2
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 3
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 8
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 180
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 12
geneesmiddelinteractie : 18
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
huilen : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 6
niet lekker voelen : 1
oedeem : 8
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 56
perifeer oedeem : 14
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
poliep : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 26
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 66
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 14
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 8
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 25
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
magnesiumtekort : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 6
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 4
impotentie : 5
melkafscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 10
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 155
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 34
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 35
kwijlen : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 4
spierspasmen : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 14
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 9
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwcompressie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESOMEPRAZOL

Aantal meldingen 99.066
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.615
(51%)
27.379
(28%)
21.072
(21%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
494
(0%)
78.921
(80%)
6.440
(7%)
12.410
(13%)
801
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.761
Bloed- en lymfestelsel : 4.423
Bloedvaten : 3.027
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.335
Congenitale en genetische afwijkingen : 228
Endocrien syteem : 1.552
Hart : 3.598
Huid- en onderhuid : 6.919
Immuunsysteem : 1.972
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.839
Intoxicaties en letsels : 22.719
Lever en galwegen : 1.797
Maag-darmstelsel : 31.577
Neoplasmata : 3.499
Nier en urinewegen : 36.962
Oog : 2.268
Oor en evenwichtsorgaan : 1.099
Product aanlegenheden : 1.468
Psychisch : 7.183
Sociale omstandigheden : 664
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.731
Testuitslagen en onderzoeken : 6.721
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.243
Voeding en stofwisseling : 4.837
Voortplantingsstelsel en borsten : 749
Zenuwstelsel : 10.441
Zwangerschap en perinatale periode : 88
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BC01 BOOTS PHARMACEUTICALS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
2 A02BC01 BUSCOZOL (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
3 A02BC01 LOSEC (OMEPRAZOL) Infuus, Injectie
4 A02BC01 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
5 A02BC01 LOSECOSAN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
6 A02BC01 MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL CF (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
7 A02BC01 MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL HTP (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
8 A02BC01 OMECAT (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
9 A02BC01 OMEPRAZOL Drank (suspensie), Injectie/infuus, Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet, Zetpil
10 A02BC01 OMOLIN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
11 A02BC01 OMOQUIS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
12 A02BC01 PEDIPPI (OMEPRAZOL) Drank (suspensie)
13 A02BC02 IPRAALOX (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
14 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL HTP (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
15 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL SAM (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
16 A02BC02 PANTOPRAZOL Infusievloeistof, Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
17 A02BC02 PANTOZOL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
18 A02BC02 PANTOZOL CONTROL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
19 A02BC03 LANSOPRAZOL Maagsapresistente capsule
20 A02BC03 PREZAL (LANSOPRAZOL) Maagsapresistente capsule
21 A02BC04 PARIET (RABEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
22 A02BC04 RABEPRAZOL Maagsapresistente tablet