Lareb Databank

Opnieuw zoeken

INSULINE ASPART

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in INSULINE ASPART behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10AD05 INSULINE ASPART/PROTAMINE Injectie
A10AD05 NOVOMIX 30 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie
A10AD05 NOVOMIX 50 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie
A10AD05 NOVOMIX 70 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


INSULINE ASPART

Aantal meldingen 74
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
33
(45%)
41
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
beenamputatie : 1
Huid- en onderhuid : 19
angio-oedeem : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling aan koude letsel : 1
heupbreuk : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 8
aandoening maag-darmstelsel : 1
Attritie van de tanden : 1
braken : 1
droge mond : 1
misselijkheid : 3
opgezette buik : 1
Nier en urinewegen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Product aanlegenheden : 20
klacht over product : 20
Psychisch : 4
agressie : 1
onrust : 1
tic : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
pijn in arm of been : 2
spieraandoening : 2
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 4
wisselende glucosespiegel : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 3
huidontsteking op de injectieplaats : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsrash : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 21
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 7
insulinebehoefte verhoogd : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 19
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 6
hypoglykemische bewusteloosheid : 3
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INSULINE ASPART

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen