Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NIVOLUMAB

Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NIVOLUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01FF01 NIVOLUMAB Infuus
L01FF01 OPDIVO (NIVOLUMAB) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 HartmanJ, van Lint J, Kosse L Diabetes mellitus type 1 zeldzame bijwerking PD-1-checkpointremmers Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Nivolumab and sensorineural deafness 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-10-2022.


NIVOLUMAB

Aantal meldingen 83
Ernstig 62
Geslacht
Man
Vrouw
53
(64%)
30
(36%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
diafragmaverlamming : 1
falen van de ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 4
longontsteking : 4
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Endocrien syteem : 10
glucocorticoïdendeficiëntie : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
schildklieraandoening : 1
schildklierontsteking : 3
stoornis functie bijnier : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 8
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
hartfalen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Myopericarditis : 1
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 3
Huid- en onderhuid : 5
angio-oedeem : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
infectieuze thyreoïditis : 1
miltabces : 1
schimmelinfectie : 1
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
Maag-darmstelsel : 13
acuut abdomen : 1
alvleesklierontsteking : 1
diarree : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
ontsteking van de dikke darm : 3
pijn in de mond : 1
pneumatosis intestinalis : 1
Ulcerative gastritis : 1
Neoplasmata : 1
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 2
End stage renal disease : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierontsteking : 1
Renal tubular dysfunction : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 4
urineretentie : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 4
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
ptosis van een ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
Psychisch : 2
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
loopstoornis : 1
malaise : 4
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 15
diabetes mellitus : 4
type 1 diabetes mellitus : 5
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Zenuwstelsel : 14
ataxie : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
evenwichtsstoornis : 1
Guillain-Barré-syndroom : 3
hoofdpijn : 3
myasthenisch syndroom : 1
paraparese : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NIVOLUMAB

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01FF02 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
2 L01FF02 PEMBROLIZUMAB Infuus
3 L01FF03 DURVALUMAB Infuus
4 L01FF03 IMFINZI (DURVALUMAB) Oplossing voor infuus
5 L01FF04 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
6 L01FF05 ATEZOLIZUMAB Infuus
7 L01FF05 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
8 L01FF06 LIBTAYO (CEMIPLIMAB) Oplossing voor infuus