Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PEGFILGRASTIM

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PEGFILGRASTIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AA13 FULPHILA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 NEULASTA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 PEGFILGRASTIM Injectie
L03AA13 PELGRAZ (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 PELMEG (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 ZIEXTENZO (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


PEGFILGRASTIM

Aantal meldingen 30
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
7
(23%)
23
(77%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
leukocytose : 1
verhoging van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
Huid- en onderhuid : 4
hand-voet syndroom : 1
huiduitslag : 1
roodheid : 1
strakke huid : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Maag-darmstelsel : 5
buikklachten : 1
diarree : 1
gezwollen tong : 1
opgezette buik : 1
tintelingen mond : 1
Nier en urinewegen : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
botpijn : 6
liespijn : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 2
spinale pijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 9
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 1
kwijlen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PEGFILGRASTIM

Aantal meldingen 44.918
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.778
(57%)
11.974
(27%)
7.166
(16%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
37.444
(83%)
1.824
(4%)
5.361
(12%)
259
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.973
Bloed- en lymfestelsel : 3.364
Bloedvaten : 976
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.172
Congenitale en genetische afwijkingen : 31
Endocrien syteem : 24
Hart : 585
Huid- en onderhuid : 2.627
Immuunsysteem : 590
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.058
Intoxicaties en letsels : 22.004
Lever en galwegen : 128
Maag-darmstelsel : 2.928
Neoplasmata : 747
Nier en urinewegen : 405
Oog : 357
Oor en evenwichtsorgaan : 166
Product aanlegenheden : 6.102
Psychisch : 969
Sociale omstandigheden : 144
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.656
Testuitslagen en onderzoeken : 3.673
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.614
Voeding en stofwisseling : 859
Voortplantingsstelsel en borsten : 161
Zenuwstelsel : 2.441
Zwangerschap en perinatale periode : 21
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AA02 ACCOFIL (FILGRASTIM) Injectievloeistof
2 L03AA02 FILGRASTIM Injectie/infuus, Injectievloeistof
3 L03AA02 NEUPOGEN (FILGRASTIM) Injectievloeistof
4 L03AA02 NIVESTIM (FILGRASTIM) Injectievloeistof
5 L03AA02 RATIOGRASTIM (FILGRASTIM) Injectie
6 L03AA02 TEVAGRASTIM (FILGRASTIM) Injectievloeistof
7 L03AA02 ZARZIO (FILGRASTIM) Injectievloeistof
8 L03AA03 MOLGRAMOSTIM Overige toedieningsvormen
9 L03AA10 GRANOCYTE (LENOGRASTIM) Injectie
10 L03AA10 LENOGRASTIM Injectie, Injectie/infuus
11 L03AA14 LIPEGFILGRASTIM Injectie
12 L03AA14 LONQUEX (LIPEGFILGRASTIM) Injectievloeistof