Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PEGINTERFERON+ALFA+2A

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PEGINTERFERON+ALFA+2A behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AB11 PEGASYS (PEGINTERFERON ALFA 2A) Injectievloeistof
L03AB11 PEGINTERFERON ALFA 2A Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-7-2021.


PEGINTERFERON ALFA 2A

Aantal meldingen 36
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
20
(56%)
16
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
diafragma-aandoening : 1
hypocapnie : 1
interstitiële longziekte : 1
neusverstopping : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 1
trombose ader : 1
Hart : 2
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 8
acne : 1
droge huid : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 3
psoriasis : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
hersenvliesontsteking door pneumokokken : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
traumatisch nierletsel : 1
Maag-darmstelsel : 1
misselijkheid : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 3
nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uretraalobstructie : 1
Oog : 4
blindheid : 1
oogaandoening : 1
papiloedeem oog : 2
Psychisch : 4
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
depressie : 1
emotionele stoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 3
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 4
ontsteking op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 12
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
hoofdpijn : 2
Polyneuropathie : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PEGINTERFERON ALFA 2A

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AB03 IMMUKINE (INTERFERON GAMMA 1B) Injectievloeistof
2 L03AB03 INTERFERON GAMMA 1B Injectie
3 L03AB04 INTERFERON ALFA 2A Injectie
4 L03AB04 ROFERON-A (INTERFERON ALFA 2A) Injectievloeistof
5 L03AB05 INTERFERON ALFA Injectie
6 L03AB05 INTERFERON ALFA 2B Injectie
7 L03AB05 INTRONA (INTERFERON ALFA 2B) Oplossing voor injectie/infuus
8 L03AB05 INTRONA (INTERFERON ALFA) Injectie
9 L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA 1A) Injectievloeistof
10 L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA) Injectie
11 L03AB07 INTERFERON BETA 1A BIOGEN IDEC Injectie
12 L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
13 L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
14 L03AB07 REBIF (INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO) Injectievloeistof
15 L03AB08 BETAFERON (INTERFERON BETA 1B) Poeder injectievloeistof
16 L03AB08 BETAFERON (INTERFERON BETA) Injectie
17 L03AB08 INTERFERON BETA Injectie
18 L03AB08 INTERFERON BETA 1B Injectie
19 L03AB09 INTERFERON ALFACON 1 Overige toedieningsvormen
20 L03AB10 PEGINTERFERON ALFA Injectie
21 L03AB10 PEGINTERFERON ALFA 2B Injectie
22 L03AB10 PEGINTRON (PEGINTERFERON ALFA 2B) Poeder injectievloeistof
23 L03AB10 PEGINTRON (PEGINTERFERON ALFA) Injectie
24 L03AB13 PLEGRIDY (PEGINTERFERON BETA 1A BIOGEN IDEC) Injectievloeistof
25 L03AB13 PLEGRIDY (PEGINTERFERON BETA 1A) Injectie
26 L03AB15 BESREMI (ROPEGINTERFERON ALFA 2B) Injectievloeistof