Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PERGOLIDE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PERGOLIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N04BC02 PERGOLIDE Tablet
N04BC02 PERMAX (PERGOLIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Diemont W.L Pergolide en hartklepafwijkingen Geneesmiddelenbulletin 2003 37(6):73-74 Download publicatie

2 van Grootheest A.C, de Graaf L Pergolide en gokverslaving Geneesmiddelenbulletin 2006 40(8):86-87 Download publicatie

3 Bleumink G.S, van der Molen-Eijgenraam M, Strijbos J.H, Sanwikarja S, van Puijenbroek E.P, Stricker B.H.Ch Pergolide-induced pleuropulmonary fibrosis. Clinical Neuropharmacology 2002 25(5):290-293 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 pergolide en libido increase 2007
2 pergolide en longveranderingen 2008
3 Pergolide en fibrosering 2007 Signals document

4 Pergolide en effect op libido 2007 Signals document

5 Pergolide and pathologic gambling 2008 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


PERGOLIDE

Aantal meldingen 84
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
47
(56%)
37
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 2
longfibrose : 1
longvliesontsteking : 1
pleurafibrose : 5
pleurale effusie : 4
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 3
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
Hart : 7
aandoening hartklep : 3
hartfalen : 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
trage hartslag : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 10
haaruitval : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
Jeuk : 1
littekenvormende alopecie : 1
onychoclasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Maag-darmstelsel : 16
buikpijn : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 4
pijn in de onderbuik : 1
retroperitoneale fibrose : 5
tandaandoening : 1
tongontsteking : 1
Nier en urinewegen : 2
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
vaker urineren : 1
Oog : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
Psychisch : 18
agressie : 1
depressie : 1
gokverslaving : 1
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
psychotische stoornis : 1
slaapaanvallen : 1
verhoogd libido : 5
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 2
gokken : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
gewrichtspijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
geneesmiddelinteractie : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 6
pijn in de borstkas : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstaandoening : 1
impotentie : 3
Zenuwstelsel : 17
bewegingsarmoede : 2
duizeligheid : 2
dyskinesie : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PERGOLIDE

Aantal meldingen 1.724
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
658
(38%)
957
(56%)
109
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
544
(32%)
67
(4%)
1.063
(62%)
45
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 351
Bloed- en lymfestelsel : 41
Bloedvaten : 161
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 7
Hart : 374
Huid- en onderhuid : 102
Immuunsysteem : 8
Infecties en parasitaire aandoeningen : 74
Intoxicaties en letsels : 76
Lever en galwegen : 24
Maag-darmstelsel : 260
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 78
Oog : 38
Oor en evenwichtsorgaan : 12
Product aanlegenheden : 4
Psychisch : 380
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 73
Testuitslagen en onderzoeken : 106
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 338
Voeding en stofwisseling : 44
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
Zenuwstelsel : 390
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen