Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

PIRITRAMIDE

Infusievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PIRITRAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02AC03 DIPIDOLOR (PIRITRAMIDE) Injectievloeistof
N02AC03 PIRITRAMIDE Infusievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


PIRITRAMIDE

Aantal meldingen 78
Ernstig 29
Geslacht
Man
Vrouw
26
(33%)
52
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
ademstilstand : 2
kortademigheid : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
onregelmatige ademhaling : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
reanimatie : 2
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 4
hartinfarct : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 21
droge huid : 1
galbulten : 4
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 5
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 20
alvleesklierontsteking : 1
braken : 9
diarree : 1
droge mond : 1
misselijkheid : 5
retroperitoneale hemorragie : 1
tandverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfalen : 1
Oog : 3
lichtschuwheid : 1
pupil vernauwing : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 14
agressie : 1
angst : 1
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
ijlen : 1
rusteloosheid : 3
tic : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
pijn in arm of been : 1
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
reactie op de injectieplaats : 2
schreeuwen : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 23
afwijkend coördinatievermogen : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 2
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PIRITRAMIDE

Aantal meldingen 302
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
170
(56%)
100
(33%)
32
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
4
(1%)
2
(1%)
296
(98%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 85
Bloed- en lymfestelsel : 3
Bloedvaten : 23
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Hart : 30
Huid- en onderhuid : 47
Immuunsysteem : 12
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
Intoxicaties en letsels : 57
Lever en galwegen : 9
Maag-darmstelsel : 40
Neoplasmata : 2
Nier en urinewegen : 6
Oog : 13
Oor en evenwichtsorgaan : 6
Product aanlegenheden : 2
Psychisch : 54
Sociale omstandigheden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
Testuitslagen en onderzoeken : 31
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 63
Voeding en stofwisseling : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
Zenuwstelsel : 73
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02AC01 PALFIUM () Injectie, Tablet
2 N02AC04 DEXTROPROPOXYFEEN Overige toedieningsvormen