Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

POSTINOR (LEVONORGESTREL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in POSTINOR (LEVONORGESTREL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AD01 ISTERANDA (LEVONORGESTREL) Tablet
G03AD01 LEVONORGESTREL Tablet
G03AD01 NORLEVO (LEVONORGESTREL) Tablet
G03AD01 POSTINOR (LEVONORGESTREL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 114
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
114
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
Faryngeale zwelling : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloedvaten : 5
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 8
acne : 2
huidaandoening (vasculair) : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
koortsuitslag : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 48
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braakneiging : 1
braken : 1
buikpijn : 12
diarree : 8
harde feces : 1
misselijkheid : 18
ontkleurde ontlasting : 1
opgezette buik : 2
pijn in de onderbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 14
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 1
Lusteloos : 2
ongeduld : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
rugpijn : 7
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 9
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het heet hebben : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 5
koude rillingen : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 16
Voeding en stofwisseling : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 30
baarmoederpijn : 2
borstpijn : 3
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
menstrueel ongemak : 1
onregelmatige menstruatie : 4
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijnlijke borst : 4
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 8
Zenuwstelsel : 35
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 14
hoofdpijn : 15
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
migraine : 1
smaakverlies : 1
toeval (convulsie) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 23
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 2
onbedoelde zwangerschap : 15
ongewenste zwangerschap : 2
spontane miskraam : 1
zwangerschap na postcoïtale anticonceptie : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 219.392
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
216.867
(99%)
1.644
(1%)
881
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
992
(0%)
161.850
(74%)
10.191
(5%)
44.218
(20%)
2.141
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.866
Bloed- en lymfestelsel : 852
Bloedvaten : 3.984
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.216
Congenitale en genetische afwijkingen : 232
Endocrien syteem : 482
Hart : 2.056
Huid- en onderhuid : 14.700
Immuunsysteem : 715
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.738
Intoxicaties en letsels : 35.854
Lever en galwegen : 476
Maag-darmstelsel : 35.601
Neoplasmata : 2.640
Nier en urinewegen : 1.560
Oog : 3.250
Oor en evenwichtsorgaan : 1.846
Product aanlegenheden : 81.037
Psychisch : 18.729
Sociale omstandigheden : 700
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9.998
Testuitslagen en onderzoeken : 10.632
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 51.459
Voeding en stofwisseling : 1.917
Voortplantingsstelsel en borsten : 82.594
Zenuwstelsel : 20.734
Zwangerschap en perinatale periode : 17.935
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AD02 ELLAONE (ULIPRISTAL) Tablet